wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 10 z 867
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

WCZESNE RODZICIELSTWO - ZAGROŻENIE CZY SZANSA? NASTOLETNI RODZICE Z ŁÓDZKICH ENKLAW BIEDY


BUNIO-MROCZEK P., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2017, wydanie I

Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy W publikacji zostały przedstawione biografie i sytuacje życiowe młodych dorosłych, którzy zostali rodzicami jako nastolatkowie oraz mieszkają i wychowują swoje dzieci na terenie łódzkich enklaw biedy. Autorka analizuje stan, procesy i wymiary wykluczenia społecznego, a także społecznej integracji zachodzące w badanej zbiorowości oraz działania służb społecznych wobec młodych rodziców ze... >>>

TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII Z ORGANIZACJI NAUKOWO-BADAWCZYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW


TRZMIELAK D.M. GRZEGORCZYK M. GREGOR B., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2017, wydanie I

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw Rozwój innowacyjnej gospodarki zależy od umiejętności korzystania z osiągnięć nauki i możliwości ich dystrybucji. Książka wpisuje się w niezwykle istotną dyskusję dotyczącą poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez udoskonalenie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autorzy diagnozują sytuację polskich uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz współpracy z biznesem, badaj... >>>

O LITERATURZE I KULTURZE (NIE TYLKO) POPULARNEJ PRACE OFIAROWANE PROFESOROWI JAKUBOWI Z. LICHAŃSKIEMU


GEMRY A. MAZURKIEWICZ A. RED., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2017, wydanie I

O literaturze i kulturze (nie tylko) popularnej Prace ofiarowane Profesorowi Jakubowi Z. Lichańskiemu Tematyka tomu koncentruje się wokół zagadnień literatury i kultury popularnej. Autorzy rozwijają wątki badawcze podejmowane przez Profesora Jakuba Z. Lichańskiego, Jubilata, któremu tom jest ofiarowany. Ten dialog dotyczy także metodologii oraz badawczego światopoglądu, dzięki czemu Czytelnik ma okazję zetknąć się z próbą całościowego oglądu dorobku naukowego w tej dziedzinie. W... >>>

HEJTERSTWO. NOWA PRAKTYKA KULTUROWA? GENEZA PRZYPADKI DIAGNOZY


DYNKOWSKA J. LEMANN N. WRÓBLEWSKI M. ZATORA A.RED., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2017, wydanie I

Hejterstwo Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy Zjawisko hejtu zbadali badacze wielu specjalności: kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, socjologowie, psychologowie, filozofowie, politolodzy oraz badacze prawa. Dzięki multidyscyplinarnej perspektywie czytelnik może się dowiedzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wydawałoby się, że jest to zjawisko każdemu dobrze znane, proste i nie wymagające głębokich analiz. A jednak ta książka... >>>

ABSENCJA CHOROBOWA PRACOWNIKÓW UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIE POMIAR


STRIKER M., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2017, wydanie I

Absencja chorobowa pracowników Uwarunkowania - kształtowanie - pomiar Dlaczego w zaciszu gabinetu lekarskiego, przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu ze zwolnienia, oprócz pacjenta i lekarza uwzględniany jest jeszcze pracodawca? Czy dla pracodawcy najkorzystniejszy poziom absencji to jej brak? Dlaczego pracownicy korzystają ze zwolnień w okolicznościach medycznie nieuzasadnionych? Te i wiele innych pytań dotyczących zachowań absencyjnych pracowników i działań zarz... >>>

VARIA MEDIAEVALIA STUDIA NAD ŚREDNIOWIECZEM W 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI


MARINOW K. SZADKOWSKI K. WĘGRZYŃSKA K. RED., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2017, wydanie I

Varia Mediaevalia Studia nad średniowieczem w 1050. rocznicę Chrztu Polski Książka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących historii średniowiecznej Polski i Europy. W czterech działach – na wybranych, konkretnych przykładach – podjęto tematykę dotyczącą monarchów i ich rodzin, społeczeństwa i jego poczynań, sztuki, architektury i artefaktów życia codziennego, jak również światopoglądu ludzi wieków, średnich. Tak różnorodne problemy... >>>

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNICZA I JEJ WPŁYW NA EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI


ŁOCHNICKA D., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2017, wydanie I

Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji Wykorzystanie przedsiębiorczego potencjału pracowników do osiągania celów organizacji wydaje się obecnie kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw na rynku. Aktywne włączanie pracowników w rozwiązywanie problemów organizacji może zwiększyć elastyczność firm w przystosowywaniu się do zmian, przyczyniając się do poprawy efektywności ich funkcjonowania. Budowanie organizacji opartych na... >>>

GRANICE SACRUM WYMIARY RELIGIJNOŚCI W MYŚLI WSPÓŁCZESNEJ


GRABARCZYK P. SIECZKOWSKI T. RED., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2017, wydanie I

Granice sacrum Wymiary religijności w myśli współczesnej Dzisiejszy, tyleż niespodziewany, co niekwestionowany renesans religijności jest niezmiernie doniosłym faktem społecznym. W oczywisty sposób przekłada się on na naukowe zainteresowanie religią jako taką. Zainteresowanie to podsycane jest przez paradoksalną dwoistość owego powrotu religii. Z jednej bowiem strony daje się dostrzec fundamentalizację w obrębie trzech monoteizmów (charedi w judaizmie, wahabici w islamie,... >>>

DETERMINANTY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ AKTYWÓW OBROTOWYCH PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH


COMPOREK M., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2017, wydanie I

Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych W monografii zaprezentowano dwuwymiarowe podejście do oceny efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych. Pozwala ono spojrzeć na kwestię zróżnicowania czynników wpływających na tę ocenę zarówno z punktu widzenia memoriałowych wyników działalności przedsiębiorstwa, jak i z perspektywy postrzegania efektów działania podmiotu gospodarczego w optyce podejścia ... >>>

DAVID HUME KRYTYKA EPISTEOLOGII


SIECZKOWSKI T., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2017, wydanie I

David Hume Krytyka episteologii Książka dotyczy zasadniczo zagadnień epistemologicznych. Po pierwsze dlatego, że Hume był epistemologiem par excellence: zadawane przez niego pytania mają niemal bez wyjątku charakter teoriopoznawczy, dotyczą źródeł, zasięgu oraz pewności wiedzy i poznania. Po drugie, bardzo bliska jest mi koncepcja, wedle której epistemologia jest nerwem ośrodkowym całej filozofii i jest logicznie pierwotna względem ontologii i metafizyki. Taką właśnie ideę - choć... >>>

książek: 8661, strona 10 z 867
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2017