wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 13 z 867
<<<  -  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -  >>>

ETNOGRAFIA GLOBALNEGO KAPITALIZMU DOŚWIADCZENIE ŚWIATOWEJ GOSPODARKI NA OBRZEŻACH EUROPY


MISZCZYŃSKI M., wydawnictwo: WYD UW, 2017, wydanie I

Etnografia globalnego kapitalizmu Doświadczenie światowej gospodarki na obrzeżach Europy Autor analizuje społeczne skutki jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej: międzynarodowego koncernu Nokia w Rumunii. Przedstawia przebieg inwestycji w takich aspektach, jak kultura pracy, przemiany stylu życia, ewolucja lokalnego modelu gospodarki. Część empiryczna, przygotowana na podstawie szesnastomiesięcznych badań terenowych, opisuje zjawisko... >>>

SZKOŁA GŁÓWNA KRĘGI WPŁYWÓW


KOWALCZUK U. KSIĄŻYK ŁUKASZ RED., wydawnictwo: WYD UW, 2017, wydanie I

Szkoła Główna - kręgi wpływów Tom poświęcony historii Szkoły Głównej Warszawskiej, działającej w latach 1862–1869. Zawiera cenne informacje dotyczące organizacji uczelni, realizowanych programów nauczania, wybitnych wykładowców z nią związanych, miejsca tej instytucji w historiografii polskiej, a także teksty poświęcone obrazowi Szkoły Głównej w oczach jej uczniów i ówczesnego społeczeństwa. Publikacja powstała w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW we wspó... >>>

CIĄGŁOŚĆ MIASTA PROLEGOMENA


MADUROWICZ M., wydawnictwo: WYD UW, 2017, wydanie I

Ciągłość miasta Prolegomena Transdyscyplinarne studium o mieście w kontekście ciągłości historycznej, przestrzennej, formalnej, urbanistycznej itd. Łączy rozmaite perspektywy poznawcze geografów, urbanistów, socjologów, historyków, planistów czy archeologów, a w pewnych kwestiach (np. wykładni ciągłości) jest podstawowym źródłem informacji i konceptualizacji, zawiera obszerny materiał egzemplifikacyjny, obejmujący doświadczenia miejskie z całego świata i wielu wybranych okresów... >>>

SYMBOLICZNE I REALNE PODSTAWY TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNEJ W ŚREDNIOWIECZU


GAWLAS S. ŻMUDZKI P. RED., wydawnictwo: WYD UW, 2017, wydanie I

Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu Publikacja dotyczy szeroko pojętej problematyki tożsamości i jej kształtowania się w średniowieczu oraz związków między tożsamością a pamięcią, różnych nośników pamięci i mechanizmów budowania tożsamości zbiorowych. Dyskusje dotyczące tzw. polityki pamięci, jej znaków i symbolicznego panowania nad terytorium pokazują nowe wymiary zjawisk zbiorowej tożsamości, granic wspólnoty oraz funkcji ustnego i pisemnego przekazu... >>>

WARTOŚCI POLITYCZNE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW STRUKTURY AKSJOLOGICZNE I GRANICE CYWILIZACYJNE


GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ A. AXER J. RED., wydawnictwo: WYD UW, 2017, wydanie I

Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne Autorzy przedstawiają wartości polityczne funkcjonujące w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – przede wszystkim, choć nie tylko, we wspólnocie aktywnych politycznie szlacheckich obywateli. Starają się je odtworzyć na podstawie gruntownej analizy różnorodnych źródeł – traktatów i publicystyki politycznej, wystąpień publicznych na sejmie i sejmikach, ale także wypowiedzi... >>>

LOCA SCRIBENDI MIEJSCA I ŚRODOWISKA TWORZĄCE KULTURĘ PISMA W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ XV-XVIII STULECIA


ADAMSKA A. BARTOSZEWICZ A. PTASZYŃSKI M. RED., wydawnictwo: WYD UW, 2017, wydanie I

Loca scribendi Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV-XVIII stulecia Książka obejmuje teksty poświęcone średniowiecznym loca scribendi – miejscom i środowiskom, które odegrały ważną rolę w tworzeniu i rozwoju kultury pisma na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów od XV do XVIII w. Autorzy analizują genezę, definicje i ograniczenia pojęcia locus scribendi oraz szereg zagadnień szczegółowych, jak np.: • początki krakowskiej... >>>

ORDYNACJA PODATKOWA KOMENTARZ


ETEL L. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r. modernizacją administracji skarbowej, specyficzne regulacje znajdujące zastosowanie przede wszystkim w relacjach podatnik - gminne organy podatkowe (np.: decyzje ustalające, zmiana decyzji ostatecznej, itp.), problematyka zastosowania środków komunikacji elektronicznej, przepisy regulujące nadpłatę podatku (np. nowe zasady... >>>

ZBIÓR CYWILNY PLUS 2017


wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie VIII

Zbiór cywilny 2017 PLUS Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Prawo upadłościowe. Komornicy sądowi i... >>>

CIĘŻAR DOWODU I OBOWIĄZEK DOWODZENIA W PROCESIE KARNYM


JASIŃSKI W. SKORUPKA J. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć "ciężar dowodu" i "obowiązek dowodzenia"? Czy dopuszczalne jest odwrócenie ciężaru dowodu? Czy odwrócenie ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania... >>>

ZBIÓR KARNY PLUS 2017


wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie VIII

Zbiór karny 2017 PLUS Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. ... >>>

książek: 8661, strona 13 z 867
<<<  -  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2017