wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 8 z 867
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

O KŁAMSTWIE I KŁAMANIU


ANTAS J., wydawnictwo: UNIVERSITAS, 2016, wydanie I

O kłamstwie i kłamaniu Książka jest pierwszą w Polsce naukową monografią zjawiska kłamstwa. Bada jego miejsce w przestrzeni mentalnej jednostki oraz rolę w komunikacji międzyludzkiej. Tradycyjnie sięga do logiki i filozofii języka, aby rozważyć stosunek kłamstwa do prawdy, fikcji i fałszu, przede wszystkim wchodzi jednak na terytoria interdyscyplinarne. Rozpatruje kłamstwo z perspektywy współczesnego językoznawstwa - semantyki i teorii aktów mowy, łączonych z kognitywizmem, nast... >>>

OD JEKELSA DO WITKACEGO PSYCHOANALIZA NA ZIEMIACH POLSKICH POD ZABORAMI 1900-1918 WYBÓR TEKSTÓW


DOBROCZYŃSKI B. DYBEL P. RED., wydawnictwo: UNIVERSITAS, 2016, wydanie I

Od Jekelsa do Witkacego Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1918 Wybór tekstów Książka przybliża polskiemu czytelnikowi bogatą recepcję psychoanalizy Freuda i Junga w polskich środowiskach inteligenckich Galicji i Kongresówki w latach 1900–1918. Złożyły się na nią artykuły, które zostały opublikowane w najważniejszych czasopismach naukowych wydawanych w tym czasie. Wybór ukazuje, jak żywe było wtedy zainteresowanie psychoanalizą wśród polskich... >>>

OBLICZA ARTYSTÓW W KRĘGU NARRACJI EBERHARDA HILSCHERA


NOWARA-MATUSIK N., wydawnictwo: UNIVERSITAS, 2016, wydanie I

Oblicza artystów W kręgu narracji Eberharda Hilschera Bohaterem książki jest artysta i jego wielorakie oblicza, wykreowane przez niemieckiego pisarza Eberharda Hilschera, twórcy sytuowanego dotychczas poza kanonem literatury powstałej w byłej NRD. Zasadniczą część rozprawy stanowią interpretacje wybranych utworów literackich, a ich główną osią są postaci artystów. Odkrywanie ich indywidualnych tożsamości pozwala jednocześnie odsłonić oblicze pisarza spoza głównego nurtu oraz... >>>

LAGERMUSEUM MUZEUM OBOZOWE W KL AUSCHWITZ


SIERADZKA A., wydawnictwo: UNIVERSITAS, 2016, wydanie I

Lagermuseum Muzeum obozowe w KL Auschwitz Lagermuseum w KL Auschwitz zajmuje miejsce niezwykłe na tle całości zjawisk artystycznych, które miały miejsce w latach 1939–1945 w więzieniach, gettach i obozach koncentracyjnych. To specjalne komando, założone w największym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym, było szczególną i paradoksalną w swoim charakterze placówką, gdzie więźniom stworzono możliwość pracy twórczej. Jednocześnie było to swoiste muzeum, w którym... >>>

KULTUROWA TEORIA LITERATURY 2 POETYKI PROBLEMATYKI INTERPRETACJE


NYCZ R. WALAS T. RED., wydawnictwo: UNIVERSITAS, 2016, wydanie II

Kulturowa teoria literatury 2 Poetyki, problematyki, interpretacje Kulturowa teoria literatury 2: poetyki, problematyki, interpretacje, pod red. Teresy Walas i Ryszarda Nycza – to druga część szerzej zakrojonego projektu, będącego rezultatem zespołowej pracy, a zmierzającego do restytuowania badań teoretycznoliterackich w horyzoncie współczesnej refleksji humanistycznej oraz obecnej sytuacji kulturowo-cywilizacyjnej. Jego część pierwszą stanowił tom Kulturowa teoria ... >>>

KSZTAŁTOWANIE SIĘ POCZUCIA TOŻSAMOŚCI KATALOŃCZYKÓW


KULAK E.K., wydawnictwo: UNIVERSITAS, 2016, wydanie I

Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturowego i narodowego (XIX w. - początek XX w.) Katalonia, obecnie jedna z autonomicznych wspólnot tworzących Królestwo Hiszpanii, jest regionem o bogatej i skomplikowanej historii. W ciągu swych dziejów mieszkańcy Katalonii stali się społecznością świadomą swej odmienności od sąsiadów i starannie tę odmienność kultywującą. Książka Ewy K. Kulak skupia się na losach regionu w XIX... >>>

KRYTYKA HERMENEUTYCZNEGO ROZUMU PRELIMINARIA


PRZYŁĘBSKI A., wydawnictwo: UNIVERSITAS, 2016, wydanie I

Krytyka hermeneutycznego rozumu Preliminaria Richard Rorty stwierdził w swym najbardziej znanym dziele, iż współczesną filozofię cechuje przejście od epistemologii do hermeneutyki. Na myśli miał istotą przemianę zadań stawianych dociekaniom filozoficznym. Ceną, jaką filozofii przyjdzie – jego zdaniem – zapłacić za ten „hermeneutyczny zwrot” będzie zrównanie jej z literaturą, osłabienie poznawczych aspiracji na rzecz włączenia się do równoprawnego dialogu... >>>

KRAKÓW I GALICJA WOBEC PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH 1866-1914 STUDIA I SZKICE


FIOŁEK K. STALA M. RED., wydawnictwo: UNIVERSITAS, 2016, wydanie I

Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych 1866-1914 Studia i szkice Dziewiętnastowieczną Galicję, cieszącą się po roku 1866 względną autonomią (i choćby przez to stwarzającą dla rozwoju polskiego życia zbiorowego warunki korzystniejsze od tych, które istniały w pozostałych zaborach) zaliczył prof. Norman Davies do kategorii „Królestw Zaginionych”. Rzeczywisty obraz tego nieistniejącego od prawie stu lat kraju, stanowiącego część Cesarstwa Austro-Węgier, a ... >>>

KOMEDIA DELL'ARTE


SURMA-GAWŁOWSKA M., wydawnictwo: UNIVERSITAS, 2016, wydanie I

Komedia dell'arte W dziejach teatru europejskiego nie ma bodaj drugiego zjawiska tak bardzo obciążonego bagażem błędnych wyobrażeń i interpretacji, jak komedia dell’arte. W obiegowej opinii funkcjonuje ona jako oparty na beztroskiej improwizacji teatr, w którym aktorzy noszą maski, robią salta i zmuszają widownię do śmiechu niewybrednymi gagami. (… ) Tymczasem komedia dell’arte powinna być postrzegana jako synonim teatru: różnorodnego, podlegającego ewolucjom i... >>>

KILKA MINIONYCH WIEKÓW SZKICE I STUDIA Z HISTORII USTROJU POLSKI


SALMONOWICZ S., wydawnictwo: UNIVERSITAS, 2016, wydanie I

Kilka minionych wieków Szkice i studia z historii ustroju Polski "Zebrane w niniejszym zbiorze szkice i studia w ogólnej liczbie ośmiu dotyczą kilku ważnych, niekiedy nawet szczególnie ważnych czy węzłowych problemów historii Polski, poczynając od wieków XVI-XVIII, aż po problemy historii najnowszej - sprawy Państwa Podziemnego, traktowane często jako swoiste tabu niektóre kwestie patologiczne, jakie przynosiła ze sobą okupacja niemiecka czy sowiecka, problemy tzw. prac... >>>

książek: 8661, strona 8 z 867
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2017