wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 11 z 867
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

ZRÓWNOWAŻONY RACHUNEK KOSZTÓW W SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ LOGISTYCE


SADOWSKA B., wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2021, wydanie I

Zrównoważony rachunek kosztów w społecznie odpowiedzialnej logistyce Logistyka to proces zarządzania sprawnym oraz efektywnym przepływem materiałów, surowców, wyrobów gotowych i informacji od miejsca ich pochodzenia, aż do punktu konsumpcji. Logistykę definiuje się jako zasadę „7W”: właściwy produkt, właściwy czas, właściwa ilość, właściwe miejsce, właściwy klient, właściwa cena, właściwy stan1 . Występuje w wielu obszarach prowadzonej dzia... >>>

UWARUNKOWANIA PRACY ZDALNEJ W ORGANIZACJACH W CZASIE PANDEMII COVID-19


KOZIOŁ-NADOLNA K. SUCHOCKA A., wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2021, wydanie I

Uwarunkowania pracy zdalnej w organizacjach w czasie pandemii COVID-19 Celem monografii jest przedstawienie pracy zdalnej i jej uwarunkowań w organizacjach w trakcie globalnej epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19. Opracowanie jest heurystyczne i deskryptywne, jego celem jest aktualna charakterystyka pracy zdalnej, uwzględniająca zmiany w regulacjach prawnych, ewolucję definicji, bogactwo praktyki oraz zmiany w rozumieniu badanego zjawiska przez... >>>

ANALIZA FINANSOWA W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ


MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ E. PORADA-ROCHOŃ M. ROMANOWSKA M., wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2021, wydanie I

Analiza finansowa w praktyce gospodarczej Celem tej publikacji było zaprezentowanie wybranych zagadnień z teoretycznego i praktycznego zakresu analizy finansowej. Autorki przedstawiły istotne informacje, narzędzia i sposoby oceny służące do ich właściwej interpretacji. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przybliżono genezę i istotę analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej części, tzn. analizy finansowej. Przedstawiono... >>>

FINANSE JAKO KATALIZATOR PRZEMIAN WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI


FRANEK S. ADAMCZYK A. RED., wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2021, wydanie I

Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki Współczesna gospodarka podlega ciągłym zmianom, zarówno w wymiarze technologicznym, jak i regulacyjnym. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz gospodarstw domowych. Wpływają one w szczególności na sferę pieniężną, która cechuje się znaczną wrażliwością na turbulencje zachodzące w sferze realnej. Tąpnięcia w systemie finansowym pot... >>>

SUBIEKTYWNA I OBIEKTYWNA JAKOŚĆ ŻYCIA W PROCESIE ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


BŁOŃSKI K. BURLITA A. WITEK J., wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2021, wydanie I

Subiektywna i obiektywna jakość życia w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych badaniami jakości życia mieszkańców, zwłaszcza w układach lokalnych. Infrastruktura funkcjonalna danego obszaru, środowisko naturalne, układ przestrzenny czy lokalny rynek pracy mają istotny wpływ na jakość życia mieszkańców miasta, gminy czy powiatu. A realizowane na danym obszarze badania subiektywnej i... >>>

KRÓTKA TEORIA TARCZ PODATKOWYCH


IWIN-GARZYŃSKA J., wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2021, wydanie I

Krótka teoria tarcz podatkowych Szczególnymi cechami współczesnych czasów są narastająca niepewność i zmienność − niepewność potęgowana pandemią i okrucieństwem okresu niewiadomego. W takich warunkach miała medialną premierę tarcza podatkowa, zarówno ta mająca chronić przedsiębiorstwa w dobie kryzysu epidemicznego, jak i istotniejsza, która ma swe źródło w elementarnej teorii finansów przedsiębiorstwa. Czym zatem jest tarcza... >>>

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI


GOS W., wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2021, wydanie I

Podstawy rachunkowości  Najważniejszym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości i sporządzania podstawowych elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Struktura podręcznika odzwierciedla wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotu „podstawy rachunkowości” ujętego w programie studiów kierunków ekonomicznych, a szczególnie kierunku &bdquo... >>>

CUD UWAŻNOŚCI PROSTY PODRĘCZNIK MEDYTACJI


THICH NHAT HANH, wydawnictwo: CZARNA OWCA, 2021, wydanie VI

Cud uważności Prosty podręcznik medytacji "Uważność jest cudem - jak mówi tradycja buddyjska - dzięki któremu poznajemy siebie samych. Potrzebujemy spokoju serca i samokontroli, jeśli chcemy, aby nasze wysiłki przynosiły dobre rezultaty. Jeśli bowiem tracimy samokontrolę, pozwalamy niecierpliwości i złości zakłócić naszą pracę, to odbieramy jej tym samym jakąkolwiek wartość. Każdą czynność powinniśmy wykonywać uważnie. Aby zapanować nad naszym umysłem i... >>>

LEKCJE STOICYZMU


SELLARS J., wydawnictwo: CZARNA OWCA, 2021, wydanie I

Lekcje stoicyzmu Krótki i praktyczny poradnik dla nowoczesnego stoika. Od kilku lat stoicyzm cieszy się coraz większą popularnością. Ale o co tak naprawdę chodziło stoikom? By odpowiedzieć na to pytanie, filozof John Sellars na nowo odczytuje dzieła Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza. Przygląda się nie tylko pozostawionym przez nich tekstom, ale też ich codzienności, która pomaga zrozumieć, czego starożytni mogą nauczyć nas dzisiaj. Na nieco ponad stu stronach... >>>

O SENSIE ŻYCIA


FRANKL V.E, wydawnictwo: CZARNA OWCA, 2021, wydanie I

O sensie życia Jedenaście miesięcy po wyzwoleniu z nazistowskich obozów koncentracyjnych Viktor E. Frankl wygłosił w Wiedniu szereg publicznych wykładów. Psychiatra, który wkrótce stał się sławny na całym świecie, wyjaśnił swoje główne myśli na temat sensu życia i odporności nawet w obliczu wielkich przeciwności. Mocnych dowodów na to dostarczają jego własne bolesne doświadczenia straty, głodu czy lęku przed śmiercią, które jednak pozwoli... >>>

książek: 8661, strona 11 z 867
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021