wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 1 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

UTRACONY WSCHÓD ANTROPOLOGICZNE ROZWAŻANIA O POLSKOŚCI


ŁADYKOWSKI P., wydawnictwo: SCHOLAR, 2021, wydanie I

Utracony Wschód Antropologiczne rozważania o polskości Autor buduje swoje rozważania wokół oryginalnej tezy, że społeczeństwo polskie za pośrednictwem mitu o wspólnym pochodzeniu dopuszcza się orientalizacji innych wspólnot (etnicznych, narodowych, religijnych), od których dystansuje się, określając własne granice. (…) W odróżnieniu od Edwarda Saida Ładykowski nie skupia się na kolektywnych wyobrażeniach o Innych, lecz analizuje dzia... >>>

SZTUKA PUBLICZNA OD OBIEKTÓW DO PRAKTYK POSTARTYSTYCZNYCH BRIKOLAŻ SOCJOLOGICZNY


IZDEBSKA K., wydawnictwo: SCHOLAR, 2021, wydanie I

Sztuka publiczna Od obiektów do praktyk postartystycznych Brikolaż socjologiczny Współczesna scholar mortis jest książką wyjątkową. Agnieszka Janiak ujmuje całościowo fenomen śmierci w jego indywidualnym i społecznym kontekście. Terminalna choroba, odchodzenie człowieka, opieka paliatywna i towarzyszenie przy umieraniu, wreszcie zgon oraz sytuacja i stany psychiczne osób, które pozostały w żałobie, a także formy niesienia im różnorakiego wsparcia ... >>>

WSPÓŁCZESNA SCHOLA MORTIS


JANIAK A., wydawnictwo: SCHOLAR, 2021, wydanie I

Współczesna schola mortis Perspektywa kulturowa, komunikacyjna i pedagogiczna Współczesna scholar mortis jest książką wyjątkową. Agnieszka Janiak ujmuje całościowo fenomen śmierci w jego indywidualnym i społecznym kontekście. Terminalna choroba, odchodzenie człowieka, opieka paliatywna i towarzyszenie przy umieraniu, wreszcie zgon oraz sytuacja i stany psychiczne osób, które pozostały w żałobie, a także formy niesienia im różnorakiego wsparcia &ndash... >>>

WYZWANIA POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO W CHINACH


ŚWISTAK M., wydawnictwo: SCHOLAR, 2021, wydanie I

Wyzwania polityki rozwoju regionalnego w Chinach Formułowanie-implementacja-adaptacja Chiny aspirują do miana państwa o największej gospodarce i potencjale rozwojowym, co wymaga wykształcenia i ciągłego podtrzymywania zdolności modernizacyjnych w wymiarze gospodarczym, społecznym, politycznym czy technologicznym. Zamiar ten może okazać się próżny, jeżeli nadal w Chinach obecne będą tak znaczące dysproporcje rozwojowe jak dotychczas, także w układzie regionalnym. Polityka rozwoju... >>>

HANDEL ROLNO-ŻYWNOŚCIOWY KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W WARUNKACH WSPÓŁPRACY TRANSATLANTYCKIEJ


PAWLAK K., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Handel rolno-żywnościowy krajów Unii Europejskiej w warunkach współpracy transatlantyckiej W monografii podjęto aktualną i ważną z punktu widzenia badań naukowych problematykę handlu międzynarodowego artykułami rolno-żywnościowymi, ze szczególnym uwzględnieniem relacji transatlantyckich, postrzeganych z perspektywy europejskiej. Połączenie analiz empirycznych i szerokiego przeglądu literatury przedmiotu sprawia, że mamy do czynienia z wszechstronnym dyskursem... >>>

METODY ANALITYCZNE W OCENIE JAKOŚCI WODY USUWANIE ZWIĄZKÓW ROPOPOCHODNYCH METODAMI HYBRYDOWYMI


GACEK A., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Metody analityczne w ocenie jakości wody Usuwanie związków ropopochodnych metodami hybrydowymi Jednym z najistotniejszym czynników degradujących środowisko naturalne są zanieczyszczenia  pochodzenia antropogenicznego. Substancje ropopochodne, czyli węglowodory ropopochodne (TPH) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne  (WWA), stanowią jedno z głównych źródeł skażenia wody i gleby. Aktualnie nie ma jednej całościowej metody usuwania... >>>

POLITYKA FISKALNA DLA REGENERACJI REGUŁY W FINANSACH PUBLICZNYCH NA CZASY KRYZYSU


MOŻDŻEŃ M. ZYGMUNTOWSKI J. RED., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Polityka fiskalna dla regeneracji Reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu Książkę traktujemy jako głos polemiczny w dyskusji na temat pożądanego kształtu polityki fiskalnej w warunkach kryzysowych. Adresujemy ją do aktywnych uczestników tej debaty w Polsce, gdzie argumenty krytyczne wobec rozważań wobec głównego nurtu ekonomii nie wybrzmiewają z wystarczającą mocą. Ponadto monografia może być użytecznym i przystępnym źródłem wiedzy dla studentów... >>>

PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


BARAN K. MAZUR S. RED., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Przywództwo w administracji publicznej Perspektywa zarządzania kryzysowego Tego typu przeglądowe i porządkujące pozycje są niezwykle ważne i potrzebne zarówno dla badaczy jak i szerszego grona czytelników. Funkcjonują one jako swoiste „drogowskazy” czy punkty orientacyjne w gąszczu szczegółowych studiów i analiz. Wyróżniającą zaletą tej konkretnej monografii jest sposób pokazania dynamiki i powiązań dwóch kluczowych... >>>

ZMIERZCH LIBERALNEGO PORZĄDKU MIĘDZYNARODOWEGO 2011-2021


KUŹNIAR R., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011-2021 Książka jest autorską fotografią ostatniej dekady w stosunkach międzynarodowych, w szczególności opisuje proces zmierzchu liberalnego porządku międzynarodowego. Jego narodziny i rozwój były przedmiotem wydanej w 2011 roku innej książki Romana Kuźniara Pozimnowojenne dwudziestolecie, choć wtedy jeszcze nie posługiwano się powszechnie pojęciem „liberalnego porządku”. Dekada zmierzchu obejmuje zasadniczo... >>>

MIĘDZY OBOWIĄZKIEM A PRZYZWOLENIEM ŚRODKI WYRÓWNAWCZE NA RZECZ KOBIET JAKO INSTRUMENT REALIZACJI PRAW CZŁOWIEKA


SĘKOWSKA-KOZŁOWSKA K., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Między obowiązkiem a przyzwoleniem Środki wyrównawcze na rzecz kobiet jako instrument realizacji praw człowieka Książka jest analizą zobowiązań nałożonych na państwa w ramach umowy międzynarodowej z dziedziny praw człowieka (Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet – CEDAW) oraz zobowiązań państw członkowskich UE wynikających z systemu prawa integracyjnego. Oba te systemy prawne (unijny i międzynarodowy), jak słusznie zauważa Autorka, stanowią... >>>

książek: 8661, strona 1 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022