wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 1 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE


ADAMIAK B. BORKOWSKI J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie XVIII

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Uwzględniono nowe rozwiązania prawne, przedstawiono zmiany w przyjętej linii orzeczeń sądów administracyjnych, nowe sposoby gwarancji dobrowolnego wykonania obowiązków. W najnowszym wydaniu uwzgl... >>>

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


KACZURAK-KOZAK M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie IV

Rachunkowość jednostek oświatowych W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych, pozwalającej na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej. Publikacja pomaga opracować plan kont dostosowany do potrzeb jednostki oświatowej, a także: przedstawia sposoby ewidencji typowych zdarzeń zachodzących w jednostkach oświatowych umożliwiające szybkie rozwi... >>>

PRAWO ADMINISTRACYJNE


JAGIELSKI J. WIERZBOWSKI M. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie II

Prawo administracyjne Książka obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w niej m.in. zagadnienia dotyczące: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego, oraz problematykę związaną z integracją europejską. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe... >>>

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE ORAZ INNE MIKROPOJAZDY REGULACJE PRAWNE I ROZWIĄZANIA SAMORZĄDOWE


BURTOWY M. KOTOWSKI W., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Hulajnogi elektryczne oraz inne mikropojazdy Regulacje prawne i rozwiązania samorządowe Prezentowana książka jest pierwszą na rynku polskim publikacją poświęconą tematyce mikromobilności. Stanowi kompendium rozwiązań dla miast, które stają przed wyzwaniem uregulowania ruchu użytkowników indywidualnych oraz działalności operatorów Urządzeń Transportu Osobistego. Omówiono w niej globalny rozwój tego zjawiska, jego formy - różne rodzaje pojazd... >>>

WHISTLEBLOWING I WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE


TOKARCZYK D., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające Książka w przystępny sposób przedstawia wszystkie aspekty związane z sygnalizowaniem nieprawidłowości i prowadzeniem wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Można je zdefiniować jako kompleks działań podejmowanych przez kierownictwo danej organizacji, zmierzających do wyjaśnienia czy w określonym czasie doszło w niej do nieprawidłowości, czyli naruszenia przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub zasad etyki. ... >>>

SYTUACJA PRAWNA WSPÓLNIKA SPÓŁKI NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ JAKO DŁUŻNIKA PODATKOWEGO


PAJOR Ł., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Sytuacja prawna wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej jako dłużnika podatkowego W publikacji w sposób kompleksowy omówiono problematykę określenia sytuacji prawnej wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej jako dłużnika podatkowego. Przedstawiono w niej m.in. zagadnienia natury prawnej spółek osobowych, które powinny być brane pod uwagę przy konstruowaniu regulacji dotyczących: zasad ponoszenia ... >>>

PRAWO LEŚNE W PRAKTYCE


CHMIELEWSKI J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Prawo leśne w praktyce W książce, na tle podstawowych pojęć oraz instytucji z zakresu teorii prawa oraz prawa administracyjnego, zostały omówione regulacje prawa leśnego. Publikacja przybliża je również na przykładzie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Autor przedstawił m.in. takie zagadnienia jak: źródła prawa leśnego oraz zasady prawa leśnego i gospodarki leśnej; możliwe do wyodrębnienia kategorie lasów, organizację i... >>>

PRAWO MIEJSCOWE


DĄBEK D., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie III

Prawo miejscowe Książka stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących prawa miejscowego w polskim porządku prawnym. W publikacji omówiono m.in.: podstawy prawne aktów prawa miejscowego i ich pozycję w hierarchii źródeł prawa, cechy aktów prawa miejscowego, ich rodzaje oraz warunki legalności, procedurę stanowienia prawa miejscowego oraz wymogi techniki prawodawczej, skutki niezgodności z prawem aktów prawa miejscowego oraz... >>>

PRAWO KARNE CZĘŚĆ OGÓLNA


WARYLEWSKI J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie VIII

Prawo karne Część ogólna W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące tzw. części ogólnej prawa karnego obejmujące m.in. naukę o czynie zabronionym, karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej. Opracowanie prezentuje dane statystyczne z zakresu przestępczości, polityki kryminalnej i penitencjarystyki oraz liczne przykłady z orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Każdy rozdział podręcznika... >>>

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA


NOWACKI J. TOBOR Z., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie VI

Wstęp do prawoznawstwa W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Omówiono problematykę stanowienia i stosowania prawa, znaczenie wykładni prawa i argumentacji prawniczej w praktyce prawniczej, mechanizmy wpływające na treść finalnych rozstrzygnięć podejmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości. Autorzy wyjaśnili różnicę między przepisem prawnym a normą prawn... >>>

książek: 8661, strona 1 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021