wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 5 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

PRZYPADKI KRYMINALNE CIEMNA LICZBA PRZESTĘPSTW JAKO PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY


STOJER-POLAŃSKA J. RED., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2020, wydanie I

Przypadki kryminalne Ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny Autorzy Wstęp 1. Frapujące przypadki kryminalne a możliwości wykrywcze Filip Bolechała, Joanna Stojer-Polańska Śmierć w wyniku czynności autoerotycznych jako problem kryminalistyczny i medyczno-sądowy. Analiza wybranych przypadków Rafał Diller, Małgorzata Puzio-Broda "Minął już tydzień odkąd zaginęła twoja matka (...)" - nierozwiązane historie, czyli analiza spraw tzw. długotrwałych zaginięć... >>>

ZABÓJSTWO A NIEPOCZYTALNOŚĆ


BOLECHAŁA F., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2018, wydanie I

Zabójstwo a niepoczytalność Zabójstwo jest czynem, który stanowi dynamiczny rezultat kombinacji i wzajemnego oddziaływania wielu różnorodnych czynników, zarówno tych, mających swoje źródło w osobie sprawcy, jak i będących efektem konkretnej sytuacji, w której się on znalazł. Dlatego też sprawcy zabójstw są uznawani za grupę zróżnicowaną, heterogenną pod względem struktury osobowości, procesów motywacyjnych,... >>>

UWARUNKOWANIA FUNKCJI RZECZNIKA PRASOWEGO W POLSCE


NAROŻNA D., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Uwarunkowania funkcji rzecznika prasowego w Polsce Teoria i praktyka Praca zawiera wartościowe elementy poznawcze i nosi nową jakość w dziedzinie roli rzecznika prasowego w systemie społecznym. Jest bez wątpienia oryginalnym, nowatorskim dziełem, osadzonym w dobrej znajomości bogatej literatury przedmiotu. Prof. Henryk Mruk Na zawartość publikacji dr Dominiki Narożnej składają się interesujące rozważania nad współczesnymi uwarunkowaniami roli i funkcji rzecznika... >>>

BIBLIOTEKI I ARCHIWA NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM


CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ K. KAKAREKO K. SOBCZAK J. RED., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym Rafał T. Prinke, Krzysztof Wisłocki Cyfryzacja bibliotek: początki i teraźniejszość Grzegorz Gmiterek Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu i interaktywnych technologii (w 2017 r.) Marek Konstankiewicz Status prawny narodowego zasobu archiwalnego Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Depozyt filmowy jako realizacja interesu publicznego w kinematografii Aneta Januszko-Szakiel Długoterminowa archiwizacja polskich zasob... >>>

MODA NA GOTOWANIE MEDIALNE I KULTUROWE WIZERUNKI JEDZENIA


ZDROWICKA-WAWRZYNIAK M. RED., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Moda na gotowanie Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia Jedzenie to jedna z potrzeb podstawowych człowieka, potrzeba naturalna, element biologii. Jednakże, poza sytuacjami ekstremalnymi, to co jemy i sposób w jaki to czynimy stanowi wynik kulturowych, a zatem arbitralnych rozstrzygnięć. Tradycyjnie człowiek odżywiał się w taki sam sposób, jak pozostali członkowie grupy, czy warstwy społecznej, do której przynależał i z którą się w pełni identyfikował. Mo... >>>

PODMIOTOWOŚĆ PRAWNOMIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH A ICH ZDOLNOŚĆ TRAKTATOWA


GADKOWSKI T., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych a ich zdolność traktatowa Monografia poświęcona jest problematyce zdolności organizacji międzynarodowych do zawierania umów w kontekście ich prawnomiędzynarodowej podmiotowości. Autor prezentuje w niej szczególne miejsce organizacji międzynarodowych we współczesnej społeczności międzynarodowej i definiuje ich status prawny na gruncie prawa międzynarodowego. Przedmiotem szczegółowych rozważań... >>>

SPÓR O LEGALIZACJĘ EUTANAZJI PRZEGLĄD ARGUMENTÓW


WACH B., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Spór o legalizację eutanazji Przegląd argumentów Szybki postęp medycyny i rozwój jej technicznych możliwości dostarcza nowych metod leczenia chorób i ratowania życia. Jednocześnie wyostrza on najbardziej fundamentalne i trudne problemy moralne, dotyczące życia i śmierci. Oczywiście sam problem eutanazji, rozumianej jako zadanie bezbolesnej śmierci w przypadku przedłużającej się agonii lub choroby niedającej nadziei na wyleczenie, nie jest nowy. Nie dotyczy... >>>

STATUS PRAWNY TWÓRCÓW UTWORÓW FILMOWYCH


KAKAREKO K., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Status prawny twórców utworów filmowych Generalna teza pracy sprowadza się do twierdzenia, że obecna regulacja prawna statusu twórców utworów audiowizualnych jest wynikiem dość długiego procesu ewolucji, mającej korzenie jeszcze w ustawie o prawie autorskim z 1926 r., a której ostateczny kształt zaistniał pod wpływem regulacji w Konwencji berneńskiej w tekście paryskim z 24 lipca 1971 r., a więc powszechnego (uniwersalnego) międzynawowego... >>>

SYTUACJA PRAWNA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W SYSTEMIE KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


ZIENTARSKI P.B., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2020, wydanie I

Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej Mniejszości narodowe jako problem badawczy to zagadnienie niezwykle interesujące, będące wdzięcznym polem dociekań socjologów, politologów, kulturoznawców, demografów i historyków. Ma ono także swój wymiar prawny i, co za tym idzie, polityczny. Sytuacja prawna mniejszości jest bowiem przedmiotem badań zarówno konstytucjonalistów, jak i... >>>

PRACA W HOSPICJUM


TRYLIŃSKA-TEKIELSKA E., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Praca w hospicjum Predyktory podjęcia pracy w hospicjum oraz ich konsekwencje w grupie pracowników zawodowych i wolontariuszy hospicyjnych oraz wolontariuszy zwykłych – Psychologiczny Model Zespołu pracującego w warunkach ekspozycji Celem pracy była próba zbadania i znalezienie przyczyn, dla których określona grupa (Zespół hospicyjny-wolontariusz hospicyjny, pracownik hospicyjny, wolontariusz zwykły)) podejmuje działania (dobrowolne lub zawodowe) w... >>>

książek: 8661, strona 5 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021