wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 7 z 867
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

C++ INTENSYWNY KURS SZYBKIE WPROWADZENIE


LOSPINOSO J., wydawnictwo: PWN, 2021, wydanie I

C++ Intensywny kurs Szybkie wprowadzenie W książce uwzględniono wersję C++ 17, a także omówiono nowoczesne i zoptymalizowane kompilatory języka C++. C++ jest jednym z najczęściej wykorzystywanych języków w świecie realnego oprogramowania. Język ten, użyty przez doświadczonego programistę, będzie łatwy do zrozumienia. Przyczyni się do stworzenia niewielkiego i wydajnego kodu, z którego byłby dumny każdy twórca oprogramowania. Książka C++. Intensywny kurs... >>>

SOCJOTERAPIA MŁODZIEŻY STUDIUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE


JANKOWIAK B. SOROKO E., wydawnictwo: PWN, 2021, wydanie I

Socjoterapia młodzieży Studium psychologiczno-pedagogiczne Książka Socjoterapia młodzieży. Studium psychologiczno-pedagogiczne to kompendium wiedzy na temat tej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do młodzieży z grup ryzyka. Autorki rozumieją socjoterapię jako grupową pomoc polegającą na intencjonalnym uruchamianiu czynników pomocowych, które występują między członkami grupy, w relacji z socjoterapeutą i w procesie grupowym. Celem tego oddziaływania... >>>

RACHUNKOWOŚĆ SEKTORA BUDŻETOWEGO Z ELEMENTAMI ANALIZY FINANSOWEJ


ZYSNARSKA A., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej: - organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, - związków metropolitalnych, - jednostek budżetowych działających w podsektorze rządowym i samorządowym oraz - samorządowych zakładów budżetowych. Zagadnienia omówione w publikacji zostały podzielone na trzy części. Część... >>>

JAK ZAPEWNIĆ TERMINOWĄ ZAPŁATĘ W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH


DYKI R., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych (z suplementem elektronicznym) Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniająca jej tytuł na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niekt... >>>

NOMENKLATURA SCALONA (CN) ZE STAWKAMI VAT


wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT powiązania z PKWiU 2008 opisowa wersja CN Nomenklatura Scalona (CN) od 1 lipca 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywać nowa matryca stawek VAT, a podstawą ich identyfikacji w odniesieniu... >>>

SPÓŁKA Z O.O. DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA Z KOMENTARZEM


NOWAKOWSKI B. MROCZKOWSKA R., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Spółka z o.o. Dokumentacja wewnętrzna z komentarzem Wzory uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism (z suplementem elektronicznym) Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych w spółce z o.o. Wspólnicy i członkowie organów spółki często nie wiedzą, jak formułować różnego rodzaju dokumenty wewnętrzne, kto i jak powinien podpisywać uchwały i różne pisma, które dokumenty wymagają... >>>

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI WZORY PISM DLA WIERZYCIELI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH


WOJDYLAK-SPUTOWSKA Z. SPUTOWSKI A.J., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Postępowanie egzekucyjne w administracji Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych (z suplementem elektronicznym) Znowelizowana ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020 r. wzmocniła pozycję wierzyciela należności pieniężnych – wierzyciel niebędący równocześnie organem egzekucyjnym, ale także w sytuacji kiedy przepisy prawa przyznają mu status organu egzekucyjnego, obowiązany będzie jeszcze bardziej niż do tej pory prowadzić tzw. orzecznictwo... >>>

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA PRAKTYCZNY PORADNIK Z WZORAMI DOKUMENTÓW


KORALEWSKI M., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Prosta spółka akcyjna Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym) Prosta spółka akcyjna to najnowszy typ spółki kapitałowej w polskim prawie.   Przepisy regulujące ten typ spółki wzorują się na przepisach prawnych obowiązujących w innych państwach, na wcześniejszych projektach ustawodawstwa krajowego, a także na przepisach regulujących spółkę z o.o. oraz spółkę akcyjną. Prosta spółka akcyjna... >>>

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBĘ ZAWODOWĄ


ŻOŁYŃSKI J., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy i chorobę zawodową Kompleksowe opracowanie na temat odpowiedzialności pracodawcy ponoszonej wobec pracownika z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej. W sposób usystematyzowany przedstawia zagadnienia dotyczące ponoszonych przez pracodawcę konsekwencji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownika. Ukazuje przesłanki i zasady  wypłaty pracownikowi lub innym uprawnionym osobom finansowych świadczeń w formie... >>>

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE WZORY PISM POSTANOWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW


WOJDYLAK-SPUTOWSKA Z. SPUTOWSKI A.J., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Opłata za odpady komunalne Wzory pism, postanowień i innych dokumentów (z suplementem elektronicznym) Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) zadania wykonywane przez organy właściwe w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zdecydowanej przebudowie. Niniejsze opracowanie odnosi się... >>>

książek: 8661, strona 7 z 867
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021