wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 8 z 867
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

ZARZĄDZANIE OPŁATĄ PRZEDSZKOLNĄ WZORY PISM I DECYZJI


WOJDYLAK-SPUTOWSKA Z. SPUTOWSKI A.J., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Zarządzanie opłatą przedszkolną wzory pism i decyzji (z suplementem elektronicznym) Artykuł 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) reguluje kwestie funkcjonowania w obrocie prawnym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach, stanowiąc ... >>>

SYSTEM FINANSOWANIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W POLSCE


KAŁA D.P., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce (z suplementem elektronicznym) Książka stanowi pierwszą i jedyną na rynku wydawniczym monografię poświęconą kompleksowemu omówieniu finansowania ochotniczych straży pożarnych. Całość opracowania oparta jest na aktualnych przepisach prawa, orzecznictwie sądów, RIO i administracji, a także na wnioskach i obserwacjach zebranych przez Autora w trakcie prowadzonych szkoleń pracowników samorządowych i członk... >>>

UCHWAŁY I ZGROMADZENIA W SPÓŁKACH HANDLOWYCH. PRAKTYCZNY PORADNIK Z WZORAMI DOKUMENTÓW


KORALEWSKI M., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym) Wszystko o zgromadzeniach i podejmowaniu uchwał w spółkach handlowych. W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono zasady przeprowadzania zgromadzeń i  podejmowania uchwał w spółkach osobowych i kapitałowych, oddzielnie dla poszczególnych typów spółek z uwagi na różnice... >>>

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


CHAŁUPCZAK J., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Rachunkowość finansowa – zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym) Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w części 1 Zasady rachunkowości – zbiór zadań z rozwiązaniami.   Zalety publikacji, które pomogą w nauce rachunkowości: układ zbioru dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przyk... >>>

REGULAMIN PRACY Z KOMENTARZEM Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


CIBORSKI P., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie VII

Regulamin pracy z komentarzem prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; praca zdalna; bhp; czas pracy; monitoring w miejscu pracy; rozwiązania na czas epidemii z suplementem elektronicznym Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.   Gotowy do wdrożenia regulamin pracy z dokumentacją szczegółowo określa organizację i porządek w procesie pracy... >>>

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


NAWROCKI R., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie VI

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość fundacji i stowarzyszenia – rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego.   Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, przystępnie omawia: 1) reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki działań organizacji pozarządowych; 2) zasady prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości fundacji i stowarzyszenia ... >>>

WYDATKI W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH


RUP W., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych uprawnienia do wykonania wydatków budżetowych procedury wydatkowania środków i ich ewidencja kontrola i odpowiedzialność dyscyplinarna za przekroczenie uprawnień Wydatki budżetowe są w większości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych głównym zagadnieniem ich gospodarki finansowej. Wykonanie wydatków budżetowych jest zagadnieniem wieloaspektowym, wymagającym wiedzy z wielu ró... >>>

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI ZE ZMIANAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OD 1 SIERPNIA 2020


wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Polska klasyfikacja działalności Ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia 2020 Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), niezbędna przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a także do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, wprowadzona rozporządzeniem RM z dnia 24 grudnia 2007 r., Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), z uwzgl... >>>

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ Z KOMENTARZEM


CIBORSKI P., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

Regulamin pracy zdalnej z komentarzem (z suplementem elektronicznym) Praca zdalna to nowa regulacja, która pozwala na wykonywanie przez pracowników pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej było związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19, ale może znaleźć szerokie zastosowanie również w innych okolicznościach, z uwagi na szereg zalet zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.   ... >>>

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ZBIÓR ZADAŃ Z KOMENTARZEM Z ROZWIĄZANIAMI KSIĄŻKA Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


MAŁKOWSKA D., wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie XV

Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami z suplementem elektronicznym Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i źródeł finansowania, przez bilans, operacje gospodarcze, podatki, rozliczenia, zasady wyceny i... >>>

książek: 8661, strona 8 z 867
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021