wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EFEKTYWNOŚĆ ODDZIAŁU BANKU DETALICZNEGO JAKO CZYNNIK PRZEWAGI


SIKORA D. KULCZYCKI A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2008, wydanie I

cena netto: 61.00 Twoja cena  57,95 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka prezentuje autorską metodę badania efektywności oddziałów banku detalicznego bazująca, z jednej strony, na doświadczeniu w zarządzaniu siecią oddziałów, a z drugiej strony, na najnowszych osiągnięciach modelowania ekonometrycznego w zakresie analiz porównawczych (tzw. benchmarkingu).

Praca jest adresowana do praktyków gospodarczych wykorzystujących informacje dotyczące efektywności w zarządzaniu, a także do studentów oraz pracowników naukowych zajmujących się badaniami ekonometrycznymi w zakresie efektywności instytucji finansowych.

Niniejsza książka wskazuje Czytelnikowi na kluczowe aspekty działalności oddziałów banku detalicznego, które decydują o przewadze konkurencyjnej banku lub jej braku. Praca prezentuje obszary, w których tradycyjne banki mogą bronić swojego udziału w rynku i szukać możliwości pozyskania nowych klientów, jak również zwiększać szansę utrzymania obecnych.

Autorzy przedstawiają również usystematyzowane podejście do badania efektywności oddziałów. W publikacji Czytelnik znajdzie informacje w jaki sposób definiować efektywność, jak ją mierzyć, które metody statystyczne najlepiej sprawdzają się w przypadku banków działających w Polsce oraz jak można wykorzystać wyniki badań w praktyce.


Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota konkurencyjności banku detalicznego
1.1. Konkurencja i przewaga konkurencyjna w bankowości detalicznej
1.1.1. Podejście do konkurencji w literaturze
1.1.2. Regulacje rynku usług bankowych a zdolności konkurencyjne sektora
1.1.3. Definicja banku detalicznego
1.1.4. Podejścia do przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej
1.2. Czynniki przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej
1.2.1. Wielkość banku
1.2.2. Sieć placówek bankowych
1.2.3. Przewaga oparta na technologii
1.2.4. Segmentacja klienta i pakiety usług w ramach segmentów
1.2.5. Bankowość elektroniczna (e-banking)
1.2.6. Marka jako element przewagi konkurencyjnej
1.2.7. Pracownicy jako główny czynnik uzyskania przewagi konkurencyjnej
1.2.8. Jakość jako czynnik przewagi konkurencyjnej
1.3. Zarządzanie operacyjne jako czynnik warunkujący uzyskanie przewagi konkurencyjnej
1.3.1. Ocena działalności operacyjnej oddziału bankowego
1.3.2. Motywacja jako główny czynnik uzyskiwania efektywności operacyjnej w oddziale
1.3.3. Funkcje wspierające działalność operacyjną oddziałów

Rozdział 2 Koncepcja efektywności oddziału banku detalicznego
2.1. Wymiary efektywności w literaturze 
2.1.1. Definicja efektywności
2.1.2. Kategorie pomiaru efektywności
2.1.3. Pojęcie X-efektywności
2.2. Efektywność oddziału banku detalicznego
2.2.1. Definicja efektywności oddziału banku detalicznego
2.2.2. Badanie efektywności finansowej i operacyjnej oddziału banku detalicznego
2.2.3. Wskaźniki oceny efektywności finansowej i operacyjnej 
2.2.4. Rachunek wyników jako narzędzie oceny działalności oddziałów 
2.3. Zastosowane podejście do badania efektywności oddziału banku detalicznego
2.3.1. Podejścia do badania efektywności oddziału banku detalicznego spotykane w literaturze
2.3.2. Zmienne zastosowane do pomiaru efektywności operacyjnej i finansowej

Rozdział 3 Metody pomiaru efektywności oddziału banku detalicznego 
3.1. Potrzeba wielowymiarowego badania efektywności na przykładzie sieci oddziałów jednego z największych banków działających w Polsce 
3.1.1. Charakterystyka sieci oddziałów
3.1.2. Zasoby do dyspozycji poszczególnych oddziałów
3.2. Metody pomiaru efektywności
3.2. l. Metody parametryczne
3.2.2. Metody nieparametryczne 
3.2.3. Własności metod pomiaru efektywności
3.3. Ocena efektywności placówek bankowych przy zastosowaniu różnych metod pomiaru
3.3.1. Ocena efektywności operacyjnej
3.3.2. Ocena efektywności finansowej
3.3.3. Związek pomiędzy efektywnością operacyjną i finansową
3.4. Kierunki doskonalenia metod pomiaru i zwiększania efektywności oddziału banku detalicznego
3.4.1. "Mapa efektywności" jako narzędzie umożliwiające identyfikację najlepszych oddziałów
3.4.2. Kluczowe parametry charakteryzujące najlepsze oddziały
3.4.3. Wykorzystanie "Mapy efektywności" w praktyce zarządzania

Zakończenie

Bibliografia

178 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ANALIZA SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI KLIENTÓW BANKOWYCH
STODULNY P.

- BANKOWOŚĆ ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
JAWORSKI W.L. ZAWADZKA Z.

- KAPITAŁ KLIENTA BANKU. WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA I OCENY
CAPIGA M.

- ANALIZA FINANSOWA BANKU
KOPIŃSKI A.

- NOWOCZESNA BANKOWOŚĆ
HEFFERNAN S.

- KRYZYSY BANKOWE I METODY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA
OSTAŁECKA A.

- WSPÓŁCZESNE PARADYGMATY NAUK O ZARZĄDZANIU
RED. KOWALCZEWSKI W.

- ZINTEGROWANY NADZÓR NAD RYNKIEM FINANSOWYM W POLSCE
KOŁACZ J. STOCKA A.

- KAPITAŁ FINANSOWY BANKÓW
PYKA I.

- BUDŻETOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE.ASPEKTY RACHUNKOWE,FINANSOWE I ZARZĄD
DYLEWSKI M. FILIPIAK B. SZCZYPA P.

- PLANOWANIE STRATEGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ROMANOWSKA M.

- ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW. WYBRANE ZAGADNIENIA
FRANC-DĄBROWSKA J.

- INNOWACJE FINANSOWE
ANTKIEWICZ S. KALINOWSKI M.

- ANALIZA FINANSOWA W TEORII I W PRAKTYCE
GOŁĘBIOWSKI G. TŁACZAŁA A.

- INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE
RED. SZELĄGOWSKA A.

- GLOBALIZACJA A ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
POLAK E.

- METODY ILOŚCIOWE W R Z PŁYTĄ CD APLIKACJE EKONOMICZNE I FINANSOWE
KOPCZEWSKA K. KOPCZEWSKI T. WÓJCIK P.

- BANK I JEGO MIEJSCE W POŚREDNICTWIE FINANSOWYM OKRESU TRANSFORMACJI
JANC A.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021