wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

METODY TQM W ZARZĄDZANIU FIRMĄ PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ


ĆWIKLICKI M. OBORA H.

wydawnictwo: POLTEXT, 2009, wydanie I

cena netto: 46.00 Twoja cena  43,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka zawiera kompleksową prezentację najważniejszych metod i technik Total Quality Management koniecznych dla prawidłowego wdrożenia zarządzania jakością w firmach.

Autorzy koncentrują się na tzw. 7 „klasycznych” i 7 „nowych” metodach TQM; przedstawiają też inne narzędzia stosowane z powodzeniem przez japońskich menedżerów. Analizują je pod kątem możliwości wykorzystania w fazach: doskonalenia organizacji, rozwiązywania problemów, zarządzania strategicznego, tworzenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością wg modelu PN-EN ISO 9001:2009.

Jest to przewodnik dla osób poszukujących nowych dróg i rozwiązań zmierzających do doskonalenia z organizacji i własnego warsztatu menedżerskiego.Marek Ćwiklicki – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; pracownik naukowy Katedry Metod Organizacji i Zarządzania. Współpracuje z firmami doradczo-szkoleniowymi w zakresie projektów racjonalizatorskich i wdrażania metod zarządzania w organizacjach. Członek TNOiK.
Hubert Obora – doktor nauk ekonomicznych, absolwent UE w Krakowie; adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania. Trener i doradca w zakresie Total Quality Management i Technology Management sygnowany przez Loyola Marymount University z Los Angeles. Autor wielu projektów doskonalenia systemów zarządzania jakością.OPINIE
Książka jest ciekawym zbiorem zróżnicowanych metod stosowanych w TQM. Są one przydatne nie  tylko w sterowaniu jakością, ale także w różnych projektach organizacji i zarządzania. Autorzy przyjęli podejście rozbudowane metodycznie oraz nakierowane na praktyczne zastosowania, przytoczyli wiele doświadczeń firm zagranicznych, a także z polskiej praktyki gospodarczej – co jest bardzo ważne i korzystne dla Czytelników.
- Prof.. Dr hab.. Jan Antoszkiewicz

Książka oprócz tego, że stanowi źródło poznania, porządkuje wiedzę związaną z metodami i technikami zarządzania jakością. Kluczem do sukcesu w stosowaniu metod TQM jest wprzęgnięcie ich w proces ciągłego doskonalenia. Bardzo dobrze zatem, że Autorzy już w pierwszym rozdziale przywołują koncepcję kaizen, czyli nieustannego doskonalenia małymi krokami wszystkiego i przez wszystkich . Do niej odnoszą narzędzia wspomagające proces zarządzania i umiejscawiają je w cyklu PDCA.
- Mariusz Bryke KAIZEN Institute Polska      


Spis treści:

 

Wstęp


Rozdział 1
Przegląd zastosowań wybranych metod TQM
1.1. Doskonalenie organizacji
1.1.1. Doskonalenie organizacji a TQM
1.1.2. Kaizen - zasada ciągłego doskonalenia
1.1.3. Zasada kaizen a cykl PDCA
1.1.4. Podstawowe metody doskonalenia organizacji wykorzystywane w koncepcji TQM
1.2. Rozwiązywanie problemów
1.2.1. Uwagi wstępne
1.2.2. Procedura rozwiązywania problemów
1.2.3. Podejścia do rozwiązywania problemów
1.2.4. Japońskie propozycje rozwiązywania problemów wraz z wykorzystaniem metody TQM
1.2.5. Metoda Global 8D
1.2.6. Zastosowanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D
1.2.7. Zakończenie
1.3. Zarządzanie strategiczne
1.3.1. Uwagi wstępne
1.3.2. Miejsce zarządzania strategicznego w TQM
1.3.3. Wykorzystanie 7 nowych metod TQM w hoshin kanri .
1.3.4. Metody pomocnicze w hoshin kanri
1.3.5. Zakończenie
1.4. Normy ISO 9000
1.4.1. Uwagi wstępne
1.4.2. System zarządzania jakością wg modelu PN-EN ISO 9001:2009
1.4.3. Projektowanie i wdrożenie SZJ opartego na PN-EN ISO 9001:2009
1.4.4. Utrzymanie i doskonalenie SZJ


Rozdział 2
Siedem klasycznych metod TQM
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wykres Ishikawy
2.2.1. Definicja
2.2.2. Obszar zastosowań
2.2.3. Tok postępowania
2.2.4. Przykład
2.3. Arkusz kontrolny
2.3.1. Definicja
2.3.2. Obszar zastosowań
2.3.3. Tok postępowania
2.3.4. Przykład
2.4. Wykres Pareto
2.4.1. Definicja
2.4.2. Obszar zastosowań
2.4.3. Tok postępowania
2.4.4. Przykład
2.5. Histogram
2.5.1. Definicja
2.5.2. Tok postępowania
2.5.3. Przykład
2.6. Wykres rozrzutu
2.6.1. Definicja
2.6.2. Obszar zastosowań
2.6.3. Tok postępowania
2.6.4. Przykład
2.7. Flowchart
2.7.1. Definicja
2.7.2. Obszar zastosowań
2.7.3. Tok postępowania
2.7.4. Przykład 1
2.7.5. Przykład 2
2.8. Karta kontrolna
2.8.1. Definicja
2.8.2. Obszar zastosowań
2.8.3. Tok postępowania
2.8.4. Przykład
2.9. Wykresy
2.9.1. Uwagi wstępne
2.9.2. Wykres kolumnowy
2.9.3. Wykres liniowy
2.9.4. Wykres kołowy
2.9.5. Wykres słupkowy
2.9.6. Wykres radarowy
2.9.7. Wykres Gantta
2.9.8. Wykres Z
2.10. Stratyfikacja
2.10.1. Definicja
2.10.2. Obszar zastosowań
2.10.3. Przykłady wykresów stratyfikowanych


Rozdział 3
Siedem nowych metod TQM
3.1. Wprowadzenie
3.1.1. Geneza
3.1.2. Siedem nowych metod TQM jako metody graficzne
3.1.3. Funkcje mózgu a siedem nowych metod TQM
3.2. Metoda KJ: wykres pokrewieństwa
3.2.1. Geneza
3.2.2. Ogólny tok postępowania w metodzie KJ
3.2.3. Znaczenie danych werbalnych
3.2.4. Szczegółowy tok przygotowania wykresu pokrewieństwa
3.2.5. Obszar zastosowań
3.2.6. Porównanie metody KJ i wykresu pokrewieństwa
3.2.7. Ocena metody
3.2.8. Przykład 1
3.2.9. Przykład 2
3.3. Wykres relacji
3.3.1. Definicja
3.3.2. Obszar zastosowań
3.3.3. Rodzaje wykresu relacji
3.3.4. Tok postępowania
3.3.5. Przykład wykresu relacji w formie zcentralizowanej
3.3.6. Przykład wykresu relacji w formie ukierunkowanej
3.3.7. Przykład wykresu relacji w formie wskazującej
3.3.8. Przykład tworzenia wykresu relacji za pomocą techniki porównania parami
3.4. Wykres systematyki
3.4.1. Definicja
3.4.2. Obszar zastosowań
3.4.3. Tok postępowania
3.4.4. Drzewo celów/środków w rozwinięciu celu
3.4.5. Przykład wykresu systematyki w formie wykresu Ishikawy
3.5. Wykres macierzowy
3.5.1. Definicja
3.5.2. Obszar zastosowań
3.5.3. Tok postępowania
3.5.4. Przykład 1
3.5.5. Przykład 2
3.6. Macierzowa analiza danych
3.6.1. Definicja
3.6.2. Obszar zastosowań
3.6.3. Tok postępowania
3.6.4. Przykład 1
3.6.5. Przykład 2
3.7. Wykres Programowania Procesu Decyzyjnego (PDPC)
3.7.1. Definicja
3.7.2. Obszar zastosowań
3.7.3. Tok postępowania
3.7.4. Przykład dla wzorca I
3.7.5. Przykład dla wzorca II
3.8. Wykres strzałkowy
3.8.1. Definicja
3.8.2. Obszar zastosowań
3.8.3. Tok postępowania
3.8.4. Przykład
3.9 Kompleksowe wykorzystanie 7 nowych metod TQM
3.9.1. Uwagi wstępne
3.9.2. Przykład kompleksowego wykorzystania 7 metod TQM


Rozdział 4
Inne metody opracowane w ramach TQM
4.1 Wykres radarowy
4.1.1. Definicja
4.1.2. Obszar zastosowań
4.1.3. Tok postępowania
4.1.4. Przykład 1
4.2 Metoda flagi
4.2.1. Definicja
4.2.2. Obszar zastosowań
4.2.3. Tok postępowania
4.2.4. Przykład: operacja Zelcoba
4.3. Macierz celów i środków
4.3.1. Definicja
4.3.2. Obszar zastosowań
4.3.3. Tok postępowania
4.3.4. Przykład
4.3.5. Kaskadowanie za pomocą macierzy celów/środków
4.4. Catchball
4.4.1. Definicja
4.4.2. Obszar zastosowań
4.4.3. Catchball w hoshin kanri
4.5. Metoda QFD
4.5.1. Definicja
4.5.2. Obszar zastosowań
4.5.3. Tok postępowania
4.5.4. Przykład zastosowania macierzy HoQ
4.5.5. Przykład zastosowania QFD dla usług


Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel


208 stron, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W USŁUGACH PUBLICZNYCH
OPOLSKI K. MODZELEWSKI P.

- SZTUKA PREZENTACJI WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
BLEIN B.

- DOSKONAŁA PREZENTACJA. SZTUKA SKUTECZNEGO PRZEKAZU
SADOWSKI M.P.

- BUDOWANIE ZESPOŁÓW.MATERIAŁY SZKOLENIOWE-ĆWICZENIA,FORMULARZE,WSKAZÓWK
KOSSOWSKA M. SOŁTYSIŃSKA I.

- 6 NAWYKÓW WYDAJNEGO ZESPOŁU
KOHN S.E. O'CONNELL V.

- ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ METODY I INSTRUMENTY CONTROLLINGU JAKOŚCI
GRZENKOWICZ N. RED.

- ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ CZ.3 METODY KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI W ORGANIZACJI
ŁADOŃSKI W. SZOŁTYSEK K. RED

- EFEKTYWNA KOMUNIKACJA. HARVARD BUSINESS REVIEW
PRACA ZBIOROWA

- COACHING TEORIA PRAKTYKA STUDIA PRZYPADKÓW
RED. SIDOR-RZĄDKOWSKA M.

- 6 NAWYKÓW SKUTECZNEGO SZEFA
KOHN S.E. O'CONNELL V.D.

- ASERTYWNOŚĆ MENEDŻERA
KRÓL-FIJEWSKA M. FIJEWSKI P.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022