wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KONTROWERSJE WOKÓŁ FINANSÓW


FAMULSKA T. NOWAKOWSKI J. RED.

wydawnictwo: DIFIN, 2011, wydanie I

cena netto: 82.00 Twoja cena  77,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez inspirowanie i prowadzenie działalności naukowej i badawczej, prowadzi również forum wymiany poglądów i doświadczeń. Istotna jest również działalność publikacyjna.

Prezentowana monografia stanowi szóstą pozycję w cyklu „Studia Finansów i Bankowości”.

Przesłankami jej opracowania stały się ranga i aktualność zagadnień dotyczących funkcjonowania współczesnych systemów finansowych. Prezentowane wyniki studiów i analiz wskazują na istotne problemy praktyczne i teoretyczne, stanowią też inspirację do dyskusji oraz dalszych badań i poszukiwań.

Książka adresowana jest nie tylko do środowiska akademickiego, ale także do praktyków.

Autorzy monografii reprezentują różne ośrodki akademickie zajmujące się problematyką finansową. Jest to opracowanie międzyuczelniane i ogólnopolskie. Zarząd Stowarzyszenia powierzył funkcje redaktorów naukowych profesor Teresie Famulskiej, kierownikowi Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz profesorowi Jerzemu Nowakowskiemu, kierowniowi Katedry Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Spis treści:

Misja Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości

Wstęp

Część I. Kontrowersje wokół systemu bankowego oraz instytucji i instrumentów rynku finansowego

Rozdział 1. Kontrowersje wokół definicji instytucji finansowych oraz kredytowych
Iwona Dorota Czechowska

Rozdział 2. Regulacje dotyczące europejskiego rynku usług płatniczych a system płatniczy w Polsce
Janina Harasim

Rozdział 3. Ryzyko upadłości systemu finansowego – przykład instytucji too big to fail w sektorze bankowości inwestycyjnej
Mariusz Staniszewski

Rozdział 4. Rozwój rynku obligacji nieskarbowych na przykładzie Catalyst
Krzysztof Borowski

Rozdział 5. Konstrukcja i test empiryczny modelu Blacka-Scholesa
Arkadiusz Orzechowski

Rozdział 6. Modyfikacje opcji barierowych i ich wpływ na zarządzanie ryzykiem
Ewa Dziawgo

Część II. Kontrowersje wokół finansów publicznych

Rozdział 7. Kontrowersje wokół wdrażania nowoczesnych instrumentów nowego zarządzania publicznego w Polsce – zagadnienia wybrane
Beata Filipiak

Rozdział 8. Finansowe skutki reformy emerytalnej – ujęcie systemowe
Piotr Kania

Rozdział 9. Kontrowersje w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego
Sławomira Kańduła

Rozdział 10. Problem doboru mierników zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
Anna Pyka

Rozdział 11. Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce a zasady federalizmu fiskalnego – wybrane problemy polityki budżetowej
Aneta Skoczylas-Tylman, Tomasz Uryszek

Rozdział 12. Kierunki i metody racjonalizacji gospodarki finansowej gmin w Polsce – aspekty wybrane
Magdalena Zioło

Rozdział 13. Pomoc publiczna w działalności jednostek samorządu terytorialnego
Magdalena Kogut-Jaworska

Rozdział 14. Opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych – problem podatnika i władzy fiskalnej
Jolanta Gałuszka

Część III. Kontrowersje wokół finansów przedsiębiorstw

Rozdział 15. Współczesne koncepcje celu przedsiębiorstwa w aspekcie implementacji zasad zrównoważonego rozwoju
Anna Doś

Rozdział 16. Wykorzystanie innowacji finansowych w strategii finansowej przedsiębiorstwa
Joanna Błach

Rozdział 17. Innowacyjność MSP w Polsce – typ wdrażanych innowacji a formy i źródła ich finansowania
Marzena Krawczyk, Bożena Mikołajczyk

Rozdział 18. Emisja akcji a problem relacji inwestorskich i nadzoru korporacyjnego (właścicielskiego)
Gabriela Łukasik

Rozdział 19. Dylematy w obrębie polityki kredytowej przedsiębiorstwa
Maria Gorczyńska

Rozdział 20. Struktura i koszt kapitału przedsiębiorstwa w warunkach aplikacji instrumentów zarządzania ryzykiem – ujęcie modelowe
Monika Wieczorek-Kosmala

Rozdział 21. Identyfikacja czynników wpływających na przeprowadzenie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa w obszarze finansowym
Jacek Nowak

Informacja o autorach


392 strony, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ECDL 7 MODUŁÓW KOMPLETNY KURS
SŁAWIK M. BREMER A.

- FINANSE SAMORZĄDOWE NOWE WYZWANIA BIEŻĄCE I PERSPEKTYWICZNE
FILIPIAK B.

- NIEPEWNOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ GOSPODARCZA GWAŁTOWNY WZROST I CO DALEJ?
SZYMAŃSKI W.

- 100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH POZNAJ NIEZBĘDNY KANON
COVERT J. SATTERSTEN T.

- HOMO OECONOMICUS AFORYZMY MAKSYMY SENTENCJE
KOSTECKI M.M.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021