wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZWROT PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH JAKO INSTYTUCJA PRAWA PODATKOWEGO


BOGUCKI S.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

cena netto: 145.10 Twoja cena  137,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych jako instytucja prawa podatkowego

Autor przedstawia wskazówki pomocne przy rozwiązywaniu problemów związanych z aktualnym uregulowaniem zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, a także stara się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • na ile obowiązujący system zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych jest adekwatny do ustanowionych reguł zwrotu podatku?
  • czy reguły podstaw zwrotu są klarowne i odpowiadają istniejącym warunkom obrotu?
  • jakie jest podejście podmiotów stosujących unormowania z zakresu zwrotu PCC?

Książka przeznaczona jest dla pełnomocników podatników, płatników (notariuszy), a także urzędników organów podatkowych (urzędów skarbowych oraz podatkowych organów gminnych). Będzie również cennym źródłem wiedzy dla sędziów sądów administracyjnych i doradców podatkowych. Zainteresuje także przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i finansów.

Wykaz skrótów | str. 11
Wstęp | str. 15

Rozdział I
Zwrot podatku jako instytucja prawa podatkowego | str. 31
1. Uwagi ogólne | str. 31
2. Definicja zwrotu podatku | str. 32
3. Zwrot podatku a roszczenia podatkowe | str. 34
4. Funkcje zwrotu podatku | str. 35
5. Rozumienie zwrotu podatku w Ordynacji podatkowej oraz w innych przepisach prawa podatkowego | str. 41
5.1. Uwagi wprowadzające | str. 41
5.2. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do zwrotu podatku lub innej daniny publicznej | str. 45
5.3. Formy zwrotu podatku lub innej daniny publicznej przewidziane w innych przepisach prawa podatkowego (z wyłączeniem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 47
5.3.1. Podatek od towarów i usług | str. 47
5.3.2. Podatek akcyzowy | str. 54
5.3.3. Podatek od środków transportowych | str. 66
5.3.4. Opłata skarbowa | str. 71
6. Wnioski | str. 77

Rozdział II
Ogólna charakterystyka instytucji zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 81
1. Uwagi ogólne | str. 81
2. Rozumienie terminów cywilistycznych użytych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 82
3. Przypadki zwrotu podatku | str. 95
4. Charakter katalogu przesłanek zwrotu podatku | str. 98
5. Wnioski | str. 99

Rozdział III
Nadpłata a zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 101
1. Uwagi ogólne | str. 101
2. Instytucja nadpłaty w ujęciu Ordynacji podatkowej | str. 102
3. Rozróżnienie instytucji nadpłaty oraz jej zwrotu w rozumieniu Ordynacji podatkowej od instytucji zwrotu podatku uregulowanej w ustawie podatkowej | str. 107
4. Przykłady wystąpienia nadpłaty podatku | str. 109
4.1. Czynności cywilnoprawne dotknięte sankcją nieważności bezwzględnej | str. 109
4.2. Niewłaściwa implementacja prawa unijnego do polskiej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 125
4.2.1. Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla legislacji dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych jako podatku pośredniego od gromadzenia kapitału | str. 125
4.2.2. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości wydane w sprawach polskich podmiotów w trybie prejudycjalnym dotyczących implementacji przez Polskę dyrektyw dotyczących podatków pośrednich od gromadzenia kapitału | str. 129
4.2.3. Zwrot i oprocentowanie nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych powstałej w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości | str. 143
5. Wnioski | str. 147

Rozdział IV
Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku czynności względnie nieważnych (wzruszalnych) | str. 149
1. Uwagi ogólne | str. 149
2. Przesłanki dopuszczalności zwrotu podatku w przypadku spełnienia przesłanki nieważności względnej | str. 150
3. Niedopuszczalność zwrotu podatku w razie niespełnienia przesłanki nieważności względnej | str. 152
4. Wnioski | str. 163

Rozdział V
Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku niespełnienia się warunku zawieszającego | str. 165
1. Uwagi ogólne | str. 165
2. Warunek i jego rodzaje w ujęciu prawa cywilnego | str. 166
3. Niespełnienie się warunku zawieszającego jako podstawa zwrotu podatku | str. 168
4. Wnioski | str. 173

Rozdział VI
Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku czynności związanych z rejestracją spółki i kapitału zakładowego | str. 175
1. Uwagi ogólne | str. 175
2. Opodatkowanie umowy spółki i jej zmiany | str. 176
3. Zwrot podatku w przypadku niezarejestrowania spółki lub zarejestrowania wysokości kapitału zakładowego spółki kapitałowej w kwocie niższej niż określona w umowie spółki | str. 181
4. Zwrot podatku w przypadku niezarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki lub zarejestrowania w wysokości niższej niż określona w uchwale | str. 185
5. Sytuacje dotyczące rejestracji spółek i podwyższenia kapitału zakładowego nieobjęte zwrotem podatku | str. 187
6. Wnioski | str. 190

Rozdział VII
Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku niedokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej | str. 193
1. Uwagi ogólne | str. 193
2. Instytucja hipoteki i opodatkowanie jej wpisu do księgi wieczystej | str. 194
3. Niedokonanie konstytutywnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej jako podstawa do zwrotu podatku | str. 199
4. Sytuacje dotyczące hipoteki nieobjęte zwrotem podatku | str. 206
5. Wnioski | str. 206

Rozdział VIII
Postępowanie w sprawie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 209
1. Uwagi ogólne | str. 209
2. Zapłata i pobór podatku | str. 210
2.1. Obowiązki podatnika w zakresie złożenia deklaracji w sprawie podatku oraz obliczenia i wpłaty podatku | str. 210
2.2. Notariusze jako płatnicy podatku od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego | str. 214
2.3. Obowiązki notariuszy jako płatników podatku | str. 222
3. Wszczęcie postępowania i forma zakończenia postępowania w sprawie zwrotu podatku | str. 234
4. Właściwość rzeczowa i miejscowa organu w sprawie zwrotu podatku | str. 235
4.1. Właściwość rzeczowa | str. 237
4.2. Właściwość miejscowa | str. 246
5. Wnioski | str. 263

Rozdział IX
Sposób zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych i problematyka jego oprocentowania | str. 265
1. Uwagi ogólne | str. 265
2. Wpływy z podatku jako źródła dochodów własnych gmin | str. 265
3. Kryteria ustalania właściwości miejscowej gmin uprawnionych do uzyskania podatku | str. 266
4. Skutki finansowe dokonanych zwrotów podatku dla gmin | str. 267
5. Termin wypłaty zwracanej kwoty podatku | str. 267
6. Oprocentowanie zwrotu podatku | str. 270
6.1. Kontrowersje dotyczące oprocentowania zwrotu podatku | str. 270
6.2. Regulacja dotycząca oprocentowania zwrotu podatku w Ordynacji podatkowej | str. 271
6.3. Stanowisko negujące możliwość oprocentowania zwrotu podatku | str. 272
6.4. Stanowisko przewidujące oprocentowanie zwrotu podatku | str. 274
6.5. Stanowisko przewidujące oprocentowanie zwrotu podatku na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego | str. 275
6.6. Regulacja dotycząca oprocentowania zwrotu podatku w projekcie nowej Ordynacji podatkowej | str. 277
6.7. Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej o nadpłacie w drodze analogii legis do oprocentowania zwrotu podatku | str. 279
7. Wnioski | str. 284

Podsumowanie | str. 287
Bibliografia | str. 301
Wykaz aktów prawnych | str. 323
Wykaz orzecznictwa | str. 329
Indeks rzeczowy | str. 337

344 strony, A5, oprawa twarda


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021