wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 154.80 147,06   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RACHUNKOWOŚĆ PODMIOTÓW LECZNICZYCH I JEJ POTENCJAŁ INFORMACYJNY


HASS-SYMOTIUK M. KLUDACZ-ALESSANDRI M. CYGAŃSKA M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rachunkowość podmiotów leczniczych i jej potencjał informacyjny


Książka omawia możliwości wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu podmiotami leczniczymi w Polsce. W tej dziedzinie kluczową rolę odgrywają właściwie skategoryzowane i prawidłowo wykorzystywane informacje finansowe i niefinansowe.

Publikacja prezentuje zagadnienia związane z projektowaniem oraz funkcjonowaniem systemu informacyjnego rachunkowości dla podmiotów leczniczych, w szczególności szpitali. Uwzględnienia specyfikę prowadzonej działalności, zasady gospodarki finansowej oraz potrzeby informacyjne kierownictwa i odbiorców zewnętrznych.

W książce mówiono m.in. następujące kwestie:

  • znaczenie informacji finansowych w zarządzaniu podmiotem leczniczym,
  • zasady budowy systemu rachunkowości podmiotu leczniczego, w tym zakładowego planu kont,
  • informację o zasobach i zobowiązaniach oraz obszary ich wykorzystania w zarządzaniu podmiotem leczniczym,
  • potencjał informacyjny sprawozdania finansowego podmiotów leczniczych,
  • kierunki wykorzystania informacji o kosztach w procesie planowani i kontroli oraz budowy systemu motywacyjnego.

Opisane zagadnienia zilustrowano przykładami z praktyki funkcjonowania konkretnych podmiotów leczniczych. Książka zainteresuje menedżerów podmiotów leczniczych, księgowych a także studentów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz studentów studiów ekonomicznych na  kierunkach finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.

Spis tabel
Spis rysunków
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Informacje w zarządzaniu podmiotem leczniczym
1. Podmiot leczniczy jako obiekt zarządzania
2. Obszary decyzji podejmowanych w podmiotach leczniczych
3. Rola i znaczenie informacji w podejmowaniu decyzji
4. Interesariusze podmiotu leczniczego - ich cele i oczekiwania

Rozdział 2
Rachunkowość jako system informacyjny podmiotu leczniczego
1. Istota, cel i funkcje rachunkowości
2. Prawne regulacje rachunkowości
3. Struktura informacyjna współczesnej rachunkowości
4. Rachunkowość jako system retrospektywny i prospektywny

Rozdział 3
Polityka rachunkowości jako element kreujący potencjał informacyjny systemu rachunkowości podmiotu leczniczego
1. Zasady budowy systemu rachunkowości podmiotu leczniczego
2. Komponenty zakładowych zasad (polityki) rachunkowości podmiotu leczniczego
3. Zasady projektowania zakładowego planu kont w podmiocie leczniczym
4. Dokonywanie zmian oraz ujawniania zakładowych zasad (polityki) rachunkowości w podmiocie leczniczym

Rozdział 4
Informacje o zasobach i kierunki ich wykorzystania w zarządzaniu podmiotem leczniczym
1. Istota i klasyfikacja zasobów podmiotu leczniczego
2. Obszary wykorzystania informacji o zasobach i zobowiązaniach podmiotu leczniczego w ujęciu retrospektywnym
3. Identyfikacja potrzeb informacyjnych w obszarze "zasoby podmiotu leczniczego" i ich wykorzystania w prowadzonej działalności
4. Raportowanie informacji o zasobach na potrzeby różnych użytkowników

Rozdział 5
Informacje o realizowanych procesach, ich kosztach, przychodach i wynikach w podmiocie leczniczym
1. Istota i klasyfikacja kosztów i przychodów na potrzeby ustalenia wyniku finansowego podmiotu leczniczego
2. Źródła wykorzystania informacji o przychodach i kosztach w ujęciu retrospektywnym
3. Identyfikacja potrzeb informacyjnych w obszarze wyników działalności podmiotu leczniczego
4. Prezentacja przychodów, kosztów i rezultatów działalności podmiotu leczniczego na potrzeby sprawozdawczości

Rozdział 6
Potencjał informacyjny sprawozdania finansowego podmiotów leczniczych
1. Istota, rodzaje i cechy jakościowe sprawozdań finansowych
2. Zasady sporządzania, badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych
3. Wartość informacyjna sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego
3.1. Bilans i jego potencjał informacyjny
3.2. Wartość informacyjna rachunku zysków i strat podmiotu leczniczego
3.3. Informacja dodatkowa i jej przydatność
3.4. Potencjał informacyjny rachunku przepływów pieniężnych podmiotu leczniczego
3.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
4. Zakres informacji objętych sprawozdaniem z działalności

Rozdział 7
Rachunek kosztów jako narzędzie generowania informacji finansowych na potrzeby zarządzania podmiotem leczniczym
1. Informacja o kosztach w zarządzaniu podmiotem leczniczym
2. Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania
3. Istota i cele rachunku kosztów
4. Ewolucja rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

Rozdział 8
Potencjał informacyjny rachunku kosztów i obszary jego wykorzystania w zarządzaniu podmiotem leczniczym
1. Modele rachunku kosztów i ich wartość poznawcza
2. Kierunki wykorzystania informacji o kosztach w procesie planowania i kontroli
3. Wykorzystanie informacji o kosztach w podejmowaniu decyzji operatywnych i strategicznych
4. Rola informacji o kosztach w tworzeniu systemu motywacyjnego

Rozdział 9
Potencjał informacyjny systemu rachunkowości podmiotów leczniczych - studia przypadków
1. Raportowanie rezultatów działalności podmiotów leczniczych w kontekście zmian systemu finansowania usług zdrowotnych
2. Ewidencja i monitorowanie kosztów rodzajowych a potencjał informacyjny rachunkowości
3. Włączenie aspektów klinicznych w system rachunkowości szpitala

Załącznik nr 1
Wzór bilansu dla podmiotu leczniczego

Załącznik nr 2
Wzór rachunku zysków i strat dla podmiotu leczniczego

Bibliografia

380 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021