wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ORIENTACJE ŻYCIOWE TWÓRCZYCH I ODTWÓRCZYCH 13-16-LATKÓW


ADAMOWICZ M. OSTROWSKA A.

wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

cena netto: 38.00 Twoja cena  36,10 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13-16-latków


Monografia pt. Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13–16-latków autorstwa Marzenny Adamowicz i Alicji Ostrowskiej jest interesującą i ważną pracą w pedagogice szkolnej. Podjęto w niej trud uporządkowania i ujęcia całościowego różnych podejść teoretycznych i badawczych w odniesieniu do twórczości. Autorki problematykę twórczości odniosły do kształtowania się zintegrowanej osobowości młodzieży w wieku od 13 do 16 lat i ich autonomicznego rozwoju. Istnieje wąska grupa badań w tym temacie, dlatego prezentacja ich w niniejszej publikacji zasługuje na szczególne uznanie i wypełnia lukę w tym obszarze badań.

Fragment z recenzji prof. dr hab. Urszuli Szuścik

W związku z przedmiotem badań za kluczowe w monografii dla podjętych eksploracji są następujące pojęcia: „twórczość”, „orientacje życiowe”, „twórcze orientacje życiowe”, które są zinterpretowane w pierwszych dwóch rozdziałach.

Aby scharakteryzować orientacje życiowe twórczych 13–16-latków, Autorki wzięły pod uwagę ich cechy osobowe (myślenie twórcze, marzenia i postawy twórcze), dzieło i jego właściwości (wypowiedzi na temat swojej przyszłości). W pracy pedagoga możliwe jest określenie cech w stanie potencjalnym oraz w stanie realizacyjnym. Stan potencjalny dotyczy myślenia i postaw twórczych, realizacyjny zaś wypowiedzi pisemnych na temat przyszłości oraz wytworów, które mogą zostać nam udostępnione. Należy podkreślić fakt, iż jeśli cechy w stanie potencjalnym nie zostaną wykryte przez środowisko szkolne, rodzinne, to mogą, ale nie muszą, przerodzić się w negatywne zachowania ucznia. Teza niniejsza nie jest potwierdzona badaniami. O niej traktują psycholodzy w swoich wywodach teoretycznych.

Niniejsze wskazuje, że Autorki preferują tutaj interakcyjną teorię twórczości, co oznacza, że interakcja poszczególnych jej elementów może przyczynić się do rozwoju twórczości. Należy też zauważyć, że to samo środowisko u jednych może stymulować, a u innych hamować rozwój twórczości. Dla potrzeb tej monografii przyjęły egalitarną koncepcję twórczości, czyli jej sens subiektywny, powszechny, codzienny, co oznacza, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, płci i rasy, jest twórczy w różnym stopniu i zakresie, co przejawia się w życiu codziennym.

Omówiły także właściwości (tj. wyobraźnia, marzenia, zachowania i postawy) twórczych 13–16-latków. W drugim rozdziale skupiły uwagę na orientacjach życiowych i ich klasyfikacji. Część trzecia została poświęcona założeniom metodologicznym i organizacyjnym badań własnych. Kolejny rozdział przedstawia analizę i interpretację wyników tych badań. Zawarły w nim wyniki badań testów: twórczego myślenia i postaw oraz orientacji życiowych. Następnie dokonały interpretacji tych wyników. Opracowanie zamykają: zakończenie z wnioskami z badań wraz z postulatami dla praktyki pedagogicznej.

Celem poznawczym monografii jest wzbogacenie teorii dzięki analizie i interpretacji wyników badań własnych. Na ich podstawie Autorki spróbowały sprecyzować postulaty do dalszych badań oraz dla praktyki pedagogicznej, co jest celem praktycznym. Kolejny z celów pracy – społeczny – jest rezultatem współczesnych wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych, które czekają jednostki o twórczych orientacjach życiowych, a także postawach: twórczych, krytycznych.

Wprowadzenie       

1. Fenomen twórczości      

1.1. Polisemia terminu „twórczość”  
1.2. Interakcyjna teoria twórczości       
1.3. Wyobraźnia i marzenia w osobistych doświadczeniach   
1.4. Myślenie twórcze        
1.5. Twórcze postawy       

2. Orientacje życiowe 13–16-latków    

2.1. Rola wartości w funkcjonowaniu młodego pokolenia      
2.2. Poszukiwanie sensu życia w okresie adolescencji    
2.3. Orientacje rodzinne, personalistyczne       
2.4. Orientacje obserwacyjne i hedonistyczne      
2.5. Orientacje przywódcze i zawodowe    
2.6. Orientacje społeczne i twórcze    

3. Opis metodologiczny badań własnych 

3.1. Problematyka badań   
3.2. Procedura badawcza      
3.3. Organizacja, teren i próba badawcza   

4. Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13–16-latków w empirycznych poszukiwaniach      

4.1. Myślenie twórcze adolescentów       
4.2. Postawy twórcze badanych    
4.3. Osoby twórcze i odtwórcze      
4.4. Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych respondentów  
4.5. Orientacje życiowe w percepcji adolescentów  
4.6. Twórcze orientacje życiowe twórczych i odtwórczych badanych  
4.7. Sylwetki twórczych adolescentów  

Podsumowanie, konkluzje i postulaty      
Literatura cytowana      
Aneksy

190 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021