wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRZESTRZENIE TEMPORALNE W PEDAGOGICE


APANEL D. KOZŁOWSKI P. MURAWSKA E. RED.

wydawnictwo: IMPULS, 2020, wydanie I

cena netto: 44.80 Twoja cena  42,56 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przestrzenie temporalne w pedagogice

Konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne


Oddana do rąk czytelników monografia ma na celu zaprezentowanie teoretycznych i praktycznych eksploracji przestrzeni wychowawczych, edukacyjnych, profilaktycznych i korekcyjnych prowadzonych przez autorów poszczególnych artykułów. Teksty powstały z chęci ugruntowania poruszanych w nich teoretycznych zagadnień oraz doskonalenia praktyki edukacyjnej w placówkach szkolnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w obszarach resocjalizacyjnych. Skupiają się wokół rozpoznania codzienności szkoły jako źródła wyzwań dla współczesnego nauczyciela, analizowania problematyki edukacyjnej i resocjalizacyjnej w kontekście przemian europejskich, jak również dostosowania praktyki edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej do oczekiwań dzisiejszego świata

Wstęp                

Część I Ujęcie pedeutologiczne i historyczno-pedagogiczne

Ewa Murawska
Powinności nauczyciela w czasach kryzysu zaufania, wspólnotowości i znaczeń            

Danuta Apanel
Dziecko z niepełnosprawnością w przestrzeni szkolnej – wzorce europejskie na przełomie XX i XXI wieku     

Monika Pawłowska
Człowiek wobec starości – w stronę gerontologii edukacyjnej (geragogiki)         

Tomasz Maliszewski
Orzechowo Morskie – Pawłowice – Bielawki
Z działalności wybranych uniwersytetów ludowych w drugiej połowie lat 40. XX wieku          

Agnieszka Maliszewska
Jan Kubicki (1898–1967) – dyrygent i wychowawca młodzieży oraz jego dzieło        


Część II Ujęcie resocjalizacyjne

Robert Opora, Marta Michalik
Obraz rodziny zabójców w ich wspomnieniach z dzieciństwa jako potencjał do zmiany resocjalizacyjnej – komunikat z badań         

Robert Parol
Praktyczne aspekty nabywania kwalifikacji zawodowych przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności w odniesieniu do koncepcji ustawicznego kształcenia zawodowego   

Justyna Siemionow
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze a koncepcja resocjalizacji pozytywnej        

Paweł Kozłowski
Socjodemograficzne predyktory triady: wartości – cele – plany nieletnich   

Łukasz Wirkus
Wywiad środowiskowy kuratora rodzinnego w sprawach nieletnich o demoralizację i czyny karalne – propozycja narzędzia  

Marta Pięta-Chrystofiak
Więzi między rodzicami a dzieckiem w percepcji osób uzależnionych od narkotyków

224 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021