wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI MODERNIZACYJNYMI W SIŁACH MORSKICH


PAC B.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 99.90 Twoja cena  94,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Inżynieria zarządzania programami modernizacyjnymi w siłach morskich

Wybrane zagadnieniaInżynieria zarządzania to obszar zajmujący się nowoczesnymi metodami umożliwiającymi podejmowanie optymalnych decyzji dzięki wykorzystaniu dostępnych informacji oraz danych, narzędzi do rozwiązywania złożonych zagadnień decyzyjnych oraz przewidywania i oceny poziomu ryzyka mogącego się pojawić przy realizacji danego przedsięwzięcia.

W opracowaniu skupiono się na szeroko rozumianym zarządzaniu programem modernizacji sił morskich. Jest to zagadnienie skomplikowane, o czym świadczą rezultaty dotychczasowych działań w tym zakresie. Powiedziano dużo słów o tej modernizacji, złożono też sporo obietnic, których materializacja, jak dotąd, pozostaje raczej w sferze zamierzeń i planów. W związku z powyższym nasuwa się refleksja, czy nie należałoby zmienić podejścia do rozwiązania tego problemu i realizacji związanych z nim procesów. Tego właśnie dotyczy niniejsze opracowanie. Zdominowane jest ono przez podejście naukowe do problemu zarządzania programem modernizacji sił morskich. Zaprezentowano w nim sposób, w jaki można zaimplementować metody i narzędzia stosowane w naukach o zarządzaniu i jakości do obszaru obronności i bezpieczeństwa. Zaproponowano pewien model działania, złożony z następujących po sobie etapów, wspartych konkretnymi narzędziami, które konsekwentnie realizowane powinny przynieść oczekiwane i w pełni uzasadnione rozwiązanie, pozbawione domniemań i życzeniowości.

Zrozumienie poruszonych zagadnień wymaga wiedzy zarówno z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, jak też, zagadnień związanych z problematyką modernizacji sił morskich, w tym znajomości stosownych publikacji normalizacyjnych. Dlatego opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla określonej grupy odbiorców. Głównie chodzi tutaj o personel zarówno wojskowy, jak i cywilny, zajmujący się planowaniem rozwoju sił zbrojnych, a także jego realizacją. Jest ono przydatne dla słuchaczy studiów podyplomowych, a także kadry średniego oraz wyższego szczebla kierowniczego i dowódczego resortu obrony narodowej, uczestniczącej w kursach i szkoleniach w przedmiotowym zakresie. Może być także przydatne dla środowiska dziennikarskiego zajmującego się poruszoną problematyką, a także innych zainteresowanych osób. Niniejsza publikacja wymaga od czytelnika chęci zapoznania się z pewnymi zagadnieniami charakterystycznymi dla nauk o zarządzaniu i jakości, które z powodzeniem można stosować w obszarze bezpieczeństwa i ekonomiki obronności, co w wiodących państwach NATO nie jest czymś nowym. Jest to „inny wariant" podejścia do kluczowego problemu, jakim jest modernizacja rodzimych sił morskich.

Wstęp 7

Rozdział 1
Metodologia badań 13
1.1. Przesłanki do podjęcia tematu - przegląd literatury 13
1.2. Identyfikacja przedmiotu i obszaru badań 19
1.3. Cel opracowania, problem badawczy, hipoteza robocza 20
1.4. Zadania badawcze 21
1.5. Metody i narzędzia badawcze 21
1.6. Etapy postępowania badawczego 22
1.7. Ograniczenia 24

Rozdział 2
Program modernizacji technicznej sił morskich - wprowadzenie 27
2.1. Zagadnienie modernizacji technicznej sił morskich - retrospekcja 27
2.2. Program operacyjny „Zwalczanie zagrożeń na morzu" 33
2.2.1. Zakres pierwotny programu 33
2.2.2. Uwarunkowania operacyjne zasadności programu 38
2.2.3. Aktualny status programu 43
2.3. Model zarządzania programem modernizacji sił morskich 47

Rozdział 3
Analiza strategiczna 61
3.1. Analiza strategiczna w obronności i bezpieczeństwie 61
3.2. Analiza ogólna - szanse i zagrożenia 62
3.2.1. Wprowadzenie do analizy ogólnej 62
3.2.2. Zastosowanie analizy ogólnej 68
3.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu - mocne i słabe strony organizacji 82
3.4. Analiza zintegrowana 88
3.5. Wnioski z analizy strategicznej 102

Rozdział 4
Konstruowanie programu modernizacji technicznej sił morskich 105
4.1. Zarys ogólny programu 105
4.2. Analiza wymagań - uszczegółowienie programów 112
4.2.1. Zdolności operacyjne 112
4.2.2. Zadania sił morskich 120
4.2.3. Konstruowanie programów 123
4.3. Ranking programów składowych: analiza zadania - zdolności 127

Rozdział 5
Analiza rynku dostawców 145
5.1. Analiza interesariuszy 145
5.2. Analiza portfolio rynku dostaw 150
5.3. Ocena dostawców: analiza kosztowo-jakościowa 160

Rozdział 6
Program modernizacji technicznej sił morskich a system bazowania 183
6.1. Istota systemu bazowania w procesie modernizacji sił morskich 183
6.2. Program Third Gate - rozszerzenie systemu bazowania sił morskich 203

Rozdział 7
Zarządzanie programem modernizacji sił morskich - rekomendacje 223
7.1. Zarządzanie programem modernizacji sił morskich - ujęcie strategiczne 223
7.2. Zarządzanie programem modernizacji technicznej sił morskich - ocena realizacji programu 229
7.3. Zarządzanie programem modernizacji technicznej sił morskich - koncepcja Urzędu ds. Uzbrojenia 236

Zakończenie 247
Spis wykorzystanych źródeł 253
Spis tabel 261
Spis rysunków 265
Załącznik 1. Wykaz skrótów i terminów obcojęzycznych 269
Załącznik 2. Podstawowe elementy notacji wykorzystywane w tworzeniu algorytmów 277
O Autorze 279

280 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021