wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 120.00 114,00   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WYSOKIE NAPIĘCIE W ELEKTROENERGETYCE WYBRANE ZAGADNIENIA I OBLICZENIA


FLORKOWSKA B. WŁODEK R. FLORKOWSKI M. KUNIEWSKI M.

wydawnictwo: AGH, 2020, wydanie I

cena netto: 120.00 Twoja cena  114,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wysokie napięcie w elektroenergetyce

Wybrane zagadnienia i obliczenia


Książka otrzymała Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych w 14. edycji konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2021.

Przedstawione w książce wybrane zagadnienia, charakteryzujące rolę i znaczenie techniki wysokich napięć dla rozwoju elektroenergetyki, obejmują analizy teoretyczne i techniczne wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych, odniesione do warunków ich eksploatacji - zarówno znamionowych, jak i zakłóceniowych. Dopełnieniem treści rozdziałów są przykłady obliczeniowe. Wnioski i opisujące je zależności funkcyjne mogą stanowić podstawę zastosowania odpowiednich metod numerycznych w projektowaniu urządzeń elektroenergetycznych. Współczesne techniki informatyczne stwarzają duże możliwości w tym zakresie.

Wstęp

ROZDZIAŁ 1
Postęp w elektroenergetyce jako efekt rozwoju wysokonapięciowych układów izolacyjnych
1.1. Rozwój światowej elektroenergetyki
1.2. Elektroenergetyczne napowietrzne linie przesyłowe
1.2.1. Linie napowietrzne napięcia przemiennego HVAC
1.2.2. Linie napowietrzne napięcia stałego HVDC
1.3. Elektroenergetyczne linie kablowe HVDC
1.4. Podstawy doboru wysokonapięciowyc układów izolacyjnych
1.4.1. Materiały w wysokonapięciowych układach izolacyjnych
1.4.2. Trwałość układów izolacyjnych w warunkach narażeń eksploatacyjnych
1.4.3. Charakterystyki wytrzymałości elektrycznej podstawowych grup układów izolacyjnych
1.5. Rozwój technologii wysokonapięciowych układów izolacyjnych

ROZDZIAŁ 2
Wytrzymałość elektryczna gazowych układów izolacyjnych wysokiego napięcia
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zjawiska elektryczne w gazach elektroizolacyjnych
2.2.1. Konduktywność elektryczna
2.2.2. Rodzaje jonizacji w gazach
2.3. Wytrzymałość elektryczna gazów elektroizolacyjnych
2.4. Mechanizmy wyładowań elektrycznych w gazowych układach izolacyjnych
2.4.1. Charakterystyka prądowo-napięciowa powietrznego układu izolacyjnego
2.4.2. Teoria lawin elektronowych w gazach
2.4.3. Mechanizm strimerowy
2.4.4. Mechanizm liderowy
2.5. Wpływ ciśnienia na wytrzymałość elektryczną gazów
2.5.1. Charakterystyka Paschena
2.5.1.1. Współrzędne minimum charakterystyki Paschena
2.5.1.2. Wpływ temperatury na napięcie przeskoku
2.5.1.3. Wpływ pola magnetycznego na mechanizm wyładowań w gazie
2.6. Wytrzymałość elektryczna próżni
2.6.1. Układy izolacyjne próżniowe
2.6.2. Prawdopodobieństwo jonizacji zderzeniowej w gazach rozrzedzonych
2.6.3. Warunki inicjowania wyładowań w próżniowych układach izolacyjnych
2.6.4. Wyładowania zupełne w próżni
2.7. Wyładowania w gazach elektroujemnych
2.7.1. Elektroujemność pierwiastków chemicznych
2.7.2. Inicjowanie i rozwój wyładowania
2.8. Formy wyładowań elektrycznych w powietrzu
2.8.1. Podstawowy podział form wyładowań elektrycznych
2.8.2. Wyładowania w powietrzu w polu elektrycznym jednostajnym i niejednostajnym
2.8.3. Formy wyładowań elektrycznych w powietrzu w polu niejednostajnym
2.9. Wyładowania elektryczne na powierzchniach granicznych: dielektryk stały - dielektryk gazowy
2.9.1. Podstawowy podział form wyładowań na powierzchniach granicznych
2.9.2. Wyładowania na powierzchniach granicznych w polu elektrycznym jednostajnym i niejednostajnym
2.10. Wyładowania ślizgowe
2.10.1. Mechanizm inicjowania wyładowań ślizgowych
2.10.2. Etapy rozwoju wyładowań ślizgowych
2.10.3. Wpływ rezystywności powierzchniowej dielektryka stałego na napięcie początkowe wyładowań ślizgowych
2.10.4. Wzory doświadczalne na napięcie początkowe wyładowań ślizgowych
2.10.5. Zapobieganie wyładowaniom ślizgowym
2.11. Przykłady obliczeniowe

ROZDZIAŁ 3
Metody analizy pola elektrycznego w układach izolacyjnych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Podstawowe równania pola elektrycznego
3.3. Charakterystyki pola elektrycznego do celów technicznych
3.4. Szczególne metody rozwiązywania równań pola elektrycznego
3.4.1. Metoda rozdzielenia zmiennych
3.4.2. Metoda odwzorowań konforemnych
3.4.3. Metoda superpozycji
3.4.4. Metoda odbicia lustrzanego
3.4.5. Zastosowanie prawa Gaussa
3.4.6. Metody numeryczne
3.5. Przykłady zastosowania układów współrzędnych do wyznaczania rozkładów pola elektrycznego
3.5.1. Układy izolacyjne we współrzędnych kołowo-walcowych
3.5.2. Układy izolacyjne we współrzędnych sferycznych
3.5.2.1. Układ modelowy - metalowa wtrącina kulista w polu elektrycznym
3.5.2.2. Układ izolacyjny - dielektryczna wtrącina kulista w polu elektrycznym
3.5.3. Układ izolacyjny we współrzędnych toroidalnych
3.5.4. Układ izolacyjny we współrzędnych dwuwalcowych
3.5.4.1. Układ modelowy - elektrody walcowe niewspółosiowe
3.5.4.2. Współczynnik niejednostajności pola elektrycznego
3.5.5. Układ izolacyjny we współrzędnych eliptyczno-walcowych
3.5.5.1. Układ modelowy - elektrody eliptyczno-walcowe
3.5.5.2. Współczynnik niejednostajności pola elektrycznego
3.6. Modelowe układy współrzędnych
3.7. Przykłady obliczeniowe

ROZDZIAŁ 4
Rozkłady pola elektrycznego w modelowych układach izolacyjnych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Układy izolacyjne w polu elektrycznym jednostajnym
4.2.1. Układ dwóch elektrod płaskich równoległych
4.2.2. Wpływ krawędzi elektrod na rozkład pola elektrycznego
4.2.3. Układy izolacyjne uwarstwione w polu elektrycznym jednostajnym
4.2.3.1. Uwarstwienie szeregowe dielektryków
4.2.3.2. Uwarstwienie równoległe dielektryków
4.3. Układy izolacyjne w polu elektrycznym niejednostajnym
4.3.1. Układy izolacyjne z elektrodami kulowymi
4.3.1.1. Układ elektrod typu kula - płaszczyzna
4.3.1.2. Układ elektrod typu kule mimośrodkowe
4.3.1.3. Układ elektrod typu kule współśrodkowe
4.3.2. Układy izolacyjne z elektrodami walcowymi
4.3.2.1. Układ elektrod typu walec - płaszczyzna
4.3.2.2. Układ elektrod typu dwa walce mimoosiowe
4.3.2.3. Układ elektrod typu trzy walce mimoosiowe
4.3.2.4. Układ elektrod typu walce współosiowe
4.3.3. Układ izolacyjny z elektrodami typu sworzeń - płaszczyzna
4.3.4. Układy izolacyjne z elektrodami ostrzowymi
4.3.4.1. Rozkład pola elektrycznego w układzie elektrod typu ostrze - płaszczyzna (elektroda hiperboloidalna)
4.3.4.2. Rozkład pola elektrycznego w układzie elektrod typu pręt - płaszczyzna
4.3.4.3. Rozkład pola elektrycznego w układzie elektrod typu ostrze - ostrze (wzory uproszczone)
4.4. Wpływ rodzaju napięcia a rozkład pola elektrycznego w układach izolacyjnych
4.4.1. Rozkład pola elektrycznego w w warstwowych układach izolacyjnych w polu elektrycznym jednostajnym
4.4.2. Warstwowy układ izolacyjny w polu elektrostatycznym
4.4.3. Warstwowy układ izolacyjny przy napięciu stałym
4.4.4. Warstwowy układ izolacyjny przy napięciu przemiennym
4.5. Współdziałanie pola elektrycznego i cieplnego w układach izolacyjnych wysokiego napięcia
4.5.1. Model układu izolacyjnego w polu elektrycznym jednostajnym przy oddziaływaniu pola cieplnego
4.5.2. Model układu izolacyjnego w polu elektrycznym niejednostajnym przy oddziaływaniu pola cieplnego
4.6. Podstawy doboru roboczego natężenia pola elektrycznego
4.6.1. Wpływ kształtu elektrod na rozkład pola elektrycznego
4.6.2. Wpływ niejednostajności pola elektrycznego na dobór roboczego natężenia pola
4.7. Kształtowanie rozkładu pola elektrycznego
4.7.1. Kształtowanie rozkładu pola elektrycznego wewnętrznego
4.7.1.1. Układ izolacyjny jednorodny
4.7.1.2. Układ izolacyjny niejednorody
4.7.2. Zewnętrzne pole elektryczne w modelowym układzie izolacyjnym
4.7.2.1. Rozkład pola elektrycznego w punkcie potrójnym
4.7.2.2. Model rzeczywistego układu izolacyjnego
4.7.2.3. Wpływ rezystywności powierzchniowej i skrośnej materiału izolacyjnego na wartość napięcia początkowego wyładowań ślizgowych
4.7.3. Kształtowanie rozkładu pola elektrycznego zewnętrznego w kierunku osiowym
4.7.3.1. Wpływ warstwy półprzewodzącej na rozkład pola elektrycznego
4.7.3.2. Warunki doboru natężenia pola elektrycznego w kierunku osiowym
4.7.4. Wewnętrzne ekrany sterujące
4.8. Przykłady obliczeniowe

ROZDZIAŁ 5
Straty dielektryczne w wysokonapięciowych materiałach elektroizolacyjnych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Przewodnictwo elektryczne dielektryków polimerowych
5.3. Polaryzacja w dielektrykach
5.3.1. Charakterystyka mechanizmów polaryzacji
5.3.2. Polaryzacja orientacji
5.4. Stałe pole elektryczne
5.4.1. Przewodnictwo wewnętrznych własnych nośników ładunku
5.4.2. Przewodnictwo ładunków wprowadzonych
5.5. Zmienne pole elektryczne
5.5.1. Dielektryk niepolarny - straty przewodnościowe
5.5.2. Dielektryk polarny - straty polaryzacyjne
5.5.3. Dielektryk polarny - straty polaryzacyjne i straty przewodnościowe
5.6. Wielkości charakteryzujące straty dielektryczne
5.6.1. Współczynnik strat dielektrycznych
5.6.2. Straty dielektryczne przy napięciu odkształconym przez wyższe harmoniczne
5.6.3. Charakterystyki częstotliwościowe strat dielektrycznych
5.6.3.1. Charakterystyki współczynnika strat przewodnościowych i polaryzacyjnych
5.6.3.2. Charakterystyki dyspersyjne strat dielektrycznych
5.6.4. Zależność współczynnika strat dielektrycznych od napięcia
5.7. Przykłady obliczeniowe

ROZDZIAŁ 6
Próby wytrzymałości elektrycznej układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych
6.1. Wprowadzenie
6.2. Poziomy izolacji urządzeń elektroenergetycznych
6.3. Napięcia probiercze w znormalizowanych próbach wytrzymałości elektrycznej
6.4. Charakterystyka prób wytrzymałości elektrycznej napięciem o częstotliwości sieciowej
6.4.1. Warunki próby wytrzymałości elektrycznej
6.4.2. Zespoły probiercze napięcia przemiennego
6.4.2.1. Zespoły probiercze z pojedynczym transformatorem
6.4.2.2. Układy kaskadowe transformatorów
6.4.2.3. Moc znamionowa zespołów probierczych
6.5. Charakterystyka prób wytrzymałości elektrycznej napięciem udarowym
6.5.1. Parametry napięć udarowych
6.5.2. Napięcie udarowe piorunowe
6.5.3. Napięcie udarowe łączeniowe
6.5.4. Wytwarzanie napięć udarowych
6.5.4.1. Schemat zastępczy generatora jednostopniowego
6.5.4.2. Wielostopniowy generator napięć udarowych
6.5.5. Procedury prób napięciem udarowym piorunowym
6.5.6. Statystyczne napięcia wytrzymywane
6.6. Wytrzymałość elektryczna wielkich odstępów izolacyjnych (WOI)
6.6.1. Podstawy doboru odstępów izolacyjnych
6.6.2. Wytrzymałość elektryczna wielkich odstępów izolacyjnych przy napięciu udarowym łączeniowym
6.6.2.1. Wytrzymałość doziemna
6.6.2.2. Wytrzymałość międzyfazowa
6.6.3. Wytrzymałość elektryczna wielkich odstępów izolacyjnych przy napięciu udarowym piorunowym
6.6.4. Wytrzymałość elektryczna wielkich odstępów izolacyjnych przy napięciu przemiennym
6.6.5. Porównanie wytrzymałości elektrycznej doziemnej WOI przy napięciu udarowym łączeniowym i piorunowym oraz napięciu przemiennym
6.7. Koordynacja izolacji
6.7.1. Wymagania koordynacji izolacji
6.7.2. Procedury koordynacyjne
6.7.3. Statystyczna metoda koordynacji izolacji
6.7.3.1. Model rozkładu przepięć
6.7.3.2. Model rozkładu napięć wyładowania
6.8. Próby udarami prądowymi
6.8.1. Charakterystyka prądu wyładowania piorunowego
6.8.2. Rozkłady statystyczne parametrów wyładowania piorunowego
6.8.3. Wielkości normowane parametrów prądu pioruna
6.8.4. Próby udarami prądowymi
6.8.4.1. Znormalizowane udary prądowe
6.8.4.2. Generatory udarów prądowych
6.9. Przykłady obliczeniowe

ROZDZIAŁ 7
Napowietrzne elektroenergetyczne linie przesyłowe
7.1. Wprowadzenie
7.2. Modele elektryczne linii napowietrznych wysokich napięć
7.2.1. Schematy zastępcze elektroenergetycznych linii napowietrznych
7.2.2. Stosowane modele elektroenergetycznych linii napowietrznych
7.3. Charakterystyki przesyłowe elektroenergetycznych linii napowietrznych
7.3.1. Eksploatacyjne efekty energetyczne w liniach napowietrznych
7.3.2. Typowe parametry napowietrznych linii przesyłowych
7.3.3. Przewody linii napowietrznych
7.3.4. Wpływ długości linii napowietrznej na jej zdolność przesyłową
7.3.5. Przewody wiązkowe w liniach napowietrznych
7.4. Układy izolacyjne wysokonapięciowych linii napowietrznych
7.4.1. Wymagane znormalizowane odstępy izolacyjne
7.4.2. Izolatory w wysokonapięciowych napowietrznych liniach przesyłowych
7.4.3. Rodzaje wyładowań elektrycznych na izolatorach liniowych wiszących
7.4.4. Kryteria zastosowania izolatorów w warunkach zabrudzeniowych
7.4.5. Napięcia probiercze w znormalizowanych próbach wytrzymałości elektrycznej izolatorów
7.5. Pole elektryczne pod liniami napowietrznymi wysokiego napięcia
7.5.1. Napięcia znamionowe elektroenergetycznych linii napowietrznych
7.5.2. Pole elektromagnetyczne pod liniami przesyłowymi wysokich napięć
7.5.3. Metody obliczania natężenia pola elektrycznego pod liniami przesyłowymi wysokiego napięcia
7.5.4. Podstawy fizykalne formułowania modeli linii napowietrznych wieloprzewodowych
7.5.4.1. Model pojedynczego przewodu nad gruntem
7.5.4.2. Model linii napowietrznej wieloprzewodowej
7.5.5. Rozkład natężenia pola elektrycznego w jednoprzewodowej i dwuprzewodowej linii napowietrznej wysokiego napięcia
7.5.5.1. Jednoprzewodowa linia napowietrzna
7.5.5.2. Dwuprzewodowa linia napowietrzna napięcia stałego
7.5.6. Procedury obliczania natężenia pola elektrycznego pod trójfazowymi liniami napowietrznymi
7.5.6.1. Trójfazowa linia napowietrzna z przewodami wiązkowymi i dwoma przewodami odgromowymi
7.5.6.2. Trójfazowa linia napowietrzna z przewodami wiązkowymi i jednym przewodem odgromowym
7.5.6.3. Trójfazowa linia napowietrzna z przewodami wiązkowymi, jednym przewodem odgromowym i trzema przewodami ekranującymi zawieszonymi pod przewodami fazowymi
7.5.7. Rozkłady i obrazy pola elektrycznego w otoczeniu napowietrznych linii przesyłowych
7.6. Ulot elektryczny
7.6.1. Charakterystyka zjawiska ulotu elektrycznego
7.6.2. Wzory doświadczalne do obliczeń napięcia początkowego ulotu
7.6.3. Zasięg strefy ulotu elektrycznego
7.6.4. Skutki ulotu elektrycznego w liniach napowietrznych
7.7. Przykłady obliczeniowe

ROZDZIAŁ 8
Elektroenergetyczne linie kablowe
8.1. Wprowadzenie
8.2. Parametry elektryczne układu izolacyjnego kabli wysokiego napięcia
8.2.1. Schemat zastępczy układu izolacyjnego jednożyłowego kabla elektroenergetycznego
8.2.2. Rozkład pola elektrycznego w kablach wysokiego napięcia przemiennego i stałego
8.3. Kable wysokiego napięcia przemiennego
8.3.1. Układy izolacyjne jednorodne
8.3.2. Układy izolacyjne niejednorodne
8.3.3. Optymalizacja konstrukcji układów izolacyjnych kabli napięcia przemiennego
8.3.3.1. Porównanie układów izolacyjnych dwuwarstwowego i jednowarstwowego
8.3.3.2. Porównanie układów izolacyjnych dwuwarstwowego i jednowarstwowego z uwzględnieniem wielkości materiałowych i konstrukcyjnych
8.4. Kable wysokiego napięcia stałego
8.4.1. Systemy podstawowe kabli wysokiego napięcia stałego
8.4.2. Układ izolacyjny kabli wysokiego napięcia stałego
8.4.3. Pole elektryczne w izolacji kabli wysokiego napięcia stałego
8.4.3.1. Wpływ czynników eksploatacyjnych na wartości konduktywności elektrycznej materiałów izolacyjnych
8.4.3.2 Zależność temperaturowa i polowa konduktywności elektrycznej
8.4.4. Procedura obliczania rozkładu natężenia pola elektrycznego w izolacji kabla wysokiego napięcia stałego
8.5. Przykłady obliczeniowe

ROZDZIAŁ 9
Metody opracowywania wyników badań wysokonapięciowych układów izolacyjnych
9.1. Wprowadzenie
9.2. Opracowanie wyników pomiarów
9.2.1. Określenia podstawowe
9.2.2. Niepewność pomiaru
9.2.2.1. Ocena niepewności standardowej typu A
9.2.2.2. Ocena niepewności standardowej typu B
9.2.2.3. Niepewność całkowita
9.3. Parametry charakterystyczne rozkładów zmiennych losowych
9.4. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych
9.4.1. Rozkłady zmiennych losowych dyskretnych
9.4.1.1. Rozkład równomierny
9.4.1.2. Rozkład dwumianowy
9.4.1.3. Rozkład geometryczny
9.4.1.4. Rozkład Poissona
9.4.2. Rozkłady zmiennych losowych ciągłych
9.4.2.1. Rozkład gamma uogólniony i przypadki szczególne
9.4.2.2. Rozkład równomierny
9.4.2.3. Rozkład normalny
9.4.2.4. Rozkład normalny ucięty lewostronnie w zerze
9.4.2.5. Logarytmiczny rozkład normalny
9.4.2.6. Rozkład Weibulla
9.4.2.7. Rozkład wykładniczy
9.4.2.8. Rozkład t-Studenta
9.4.2.9. Rozkład F-Snedecora
9.4.2.10. Rozkład ?2
9.5. Przykłady obliczeniowe

ROZDZIAŁ 10
Rozwój przesyłu energii elektrycznej

ROZDZIAŁ 11
Biogramy wynalazców, konstruktorów i teoretyków

Literatura
Spis wybranych oznaczeń
Indeks

814 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022