wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

7 NAWYK覹 SZCZ师LIWEGO MA/E裇TWA


COVEY S.R.

wydawnictwo: REBIS, 2021, wydanie I

cena netto: 39.90 Twoja cena  37,91 z + 5% vat - dodaj do koszyka

7 nawyków szcz甓liwego ma晨e駍twa

Aby Twój zwi眤ek zawsze by na pierwszym miejscu


W dzisiejszym 秝iecie samo pragnienie stworzenia silnego, trwa砮go zwi眤ku i rodziny nie wystarczy. Potrzebujemy nowego nastawienia i dodatkowych narz阣zi, aby sprosta rozmaitym 縴ciowym wyzwaniom. Ponadczasowe i sprawdzone w wielu dziedzinach 7 nawyków to gotowy program na udane ma晨e駍kie i rodzinne 縴cie. Trzeba jednak wiedzie, jak go realizowa.

W tej ksi笨ce Stephen R. Covey z 縪n Sandr oraz jego brat John z 縪n Jane dziel si z nami osobistymi historiami na temat tego, jak stosowa te zasady na co dzie i jak pomog硑 im one przetrwa trudne chwile i upora si z ma晨e駍kimi k硂potami. Wyja秐iaj, co to znaczy zaczyna z wizj celu i my秎e w kategoriach wygrana-wygrana. Podkre秎aj, jak wa縩a jest empatyczna komunikacja, twórcza wspó硃raca i „ostrzenie pi硑”, czyli odpoczynek i regeneracja. Ich pragmatyzm, ciep硑 humor i rodzinne anegdoty sprawi, 縠 7 nawyków szcz甓liwego ma晨e駍twa nie tylko umocni wasz zwi眤ek, ale te wywo砤 u秏iech na twarzach.


Doktor John Covey jest dyrektorem i wspó硓a硂縴cielem oddzia硊 doradztwa rodzinnego organizacji FranklinCovey Company, w której by przez wiele lat starszym konsultantem.

Jane P. Covey jest do秝iadczon mówczyni motywacyjn i edukatork, jak równie wspó砤utork ksi笨ki The Proactive Family Guidebook i autork licznych artykuów na temat relacji rodzice–dziecko.

Doktor Stephen R. Covey (1932–2012) pozostawi po sobie bezprecedensowe dziedzictwo tre禼i edukacyjnych dotycz眂ych przywództwa, zarz眃zania czasem, skuteczno禼i dzia砤nia, sukcesu, mi硂禼i i rodziny. By autorem sprzedaj眂ych si w milionach egzemplarzy klasycznych ju dzisiaj poradników i podr阠zników biznesowych. Jego najbardziej znacz眂a ksi笨ka, 7 nawyków skutecznego dzia砤nia, przemieni砤 sposób my秎enia i rozwi眤ywania problemów tysi阠y ludzi. DW REBIS wyda te m.in. 3. Rozwi眤anie, 8. nawyk, Najpierw rzeczy najwa縩iejsze i 7 nawyków szcz甓liwej rodziny jego autorstwa.

160 stron, Format: 15.0x22.5cm, oprawa mi阫ka


Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022