wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

JAKOŚĆ DANYCH DOTYCZĄCYCH WYMIANY TOWAROWEJ MIĘDZY KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ ANALIZA STATYSTYCZNA


BARAN P. MARKOWICZ I.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2020, wydanie I

cena netto: 59.40 Twoja cena  56,43 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Jakość danych dotyczących wymiany towarowej między krajami Unii Europejskiej

Analiza statystyczna


Zasadniczym celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie metodyki po­miaru jakości danych dotyczących wymiany towarowej w handlu międzynarodo­wym. Zaproponowano także własne metody oraz dokonano próby empirycznej oceny wypracowanych metod badawczych. Autorzy stosują proponowaną me­todykę w badaniu wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej. W rozdziałach empirycznych zaprezentowano wyniki badań rozbieżności danych dotyczących obrotu wewnątrzwspólnotowego dla poszczególnych krajów, z uwzględnieniem grup towarowych.

Z wprowadzenia

Rozdział 1. Pozyskiwanie i gromadzenie danych statystyki publicznej dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego
1.1. Uwarunkowania prawne
1.2. Miejsce Intrastatu w polskiej i europejskiej statystyce publicznej

Rozdział 2. Pomiar jakości danych lustrzanych dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego
2.1. Problem niespójności danych lustrzanych i metody jej analizy – przegląd literatury
2.2. Narzędzia statystyczne w badaniu jakości danych
2.3. Porównanie wybranych wskaźników rozbieżności danych

Rozdział 3. Jakość danych w krajach Unii Europejskiej
3.1. Ranking krajów unijnych według jakości danych
3.2. Ujęcie dynamiczne rankingu – zmiany w czasie i wpływ zmian w bazie danych
3.3. Jakość danych w grupach krajów (studia przypadków)
„Stara” a „nowa” Unia Europejska
Polska i kraje sąsiednie

Rozdział 4. Jakość danych w Unii Europejskiej według grup towarowych
4.1. Jakość danych handlu wewnątrzwspólnotowego według sekcji CN
4.2. Grupowanie i ranking działów CN według jakości danych

Rozdział 5. Jakość danych Intrastat w Polsce
5.1. Jakość danych lustrzanych w handlu Polski z krajami UE
5.2. Podobieństwo struktur towarowych handlu Polski z krajami UE
5.3. Polska a kraje sąsiednie
5.4. Asymetria danych dotyczących handlu Polski według grup towarowych
5.5. Zastosowanie wskaźnika dla ilości ważonego wartością na przykładzie polskiego wywozu do krajów UE

Zakończenie

Załączniki
Literatura
Spis rysunków, tabel i załączników
Summary

152 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021