wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NOWY BANK NA RYNKU FINANSOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA WEJŚCIA I CZYNNIKI SUKCESU


PETTERSEN-SOBCZYK M.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2020, wydanie I

cena netto: 59.40 Twoja cena  56,43 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nowy bank na rynku finansowym w Polsce

Uwarunkowania wejścia i czynniki sukcesu


Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przed­stawiono zagadnienie banku komercyjnego jako jednego z elementów rynku finan­sowo-bankowego w Polsce. Zaprezentowano prawne aspekty funkcjonowania ban­ków komercyjnych w Polsce na podstawie systemu prawa bankowego. Przedstawio­no także otoczenie banków komercyjnych w Polsce z podziałem na mikrootocze­nie oraz makrootoczenie.

W rozdziale drugim zaprezentowano czynniki sukcesu oraz bariery wejścia, z ja­kimi mogą mieć do czynienia banki wchodzące na rynek finansowy. Ponadto przed­stawiono studia przypadków wejścia wybranych banków komercyjnych oraz wybra­nych modeli biznesowych w procesie wejścia banków na rynek w Polsce.

Rozdział trzeci rozpoczyna się opisem koncepcji i metodyki badań, w ramach której omówiono procedurę doboru próby do badań ankietowych oraz sposób prze­prowadzenia badań. Ponadto w rozdziale zawarto próbę opisu wyników badań an­kietowych i rynkowych. Następnie dokonano porównania wyników badań własnych z wynikami badań innych autorów.

W rozdziale czwartym omówiono weryfikację hipotez badawczych, przedstawia­jąc syntezę zebranego materiału badawczego. Następnie zaprezentowano syntetycz­ną analizę kosztów i korzyści wynikających z wejścia nowego banku na rynek.
 
Ze wstępu

1. Banki komercyjne na rynku finansowym w Polsce
1.1. Banki komercyjne jako element systemu bankowego w Polsce
1.2. Prawne aspekty funkcjonowania banku komercyjnego na rynku finansowym w Polsce
1.3. Otoczenie banku komercyjnego

2. Wejście banku komercyjnego na rynek finansowy w Polsce
2.1. Czynniki sukcesu i bariery wejścia
2.2. Studium przypadków wejścia wybranych banków komercyjnych w Polsce
2.3. Zastosowanie wybranych modeli biznesowych banków komercyjnych w procesie wejścia na polski rynek finansowy

3. Koncepcja wejścia banku komercyjnego na rynek finansowy w Polsce
3.1. Metodyka badań
3.2. Warunki podjęcia współpracy z bankami wchodzącymi na rynek finansowy w Polsce w opinii potencjalnych klientów – wyniki badań ankietowych
3.3. Porównanie wyników badań własnych ze Światowym Badaniem Klientów Detalicznych 2014

4. Koncepcja metodyki ewaluacji kosztów i korzyści wejścia nowych banków na rynek
4.1. Analiza wejścia nowych banków na rynek – wnioski z badań
4.2. Koncepcja metodyki oceny kosztów i korzyści wejścia przedsiębiorstwa bankowego na rynek finansowy

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Załącznik 1. Formularz badania ankietowego

126 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021