wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

USŁUGI RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W WARUNKACH ROSNĄCEJ ROLI INTERNETU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAŃSTW


CZAPLEWSKI M. STECYK A.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2020, wydanie I

cena netto: 59.40 Twoja cena  56,43 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Usługi rynku telekomunikacyjnego w warunkach rosnącej roli internetu na przykładzie wybranych państw


We współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych rośnie rola informacji, co powoduje, że staje się ona przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych. Jedną z dyscyplin wykazującą zainteresowanie informacją jest ekonomia, co wynika z tego, że rynek i procesy rynkowe, w ramach których kupujący oraz sprzedający określają co mają zamiar kupować i sprzedawać, i na jakich warun­kach, są ściśle związane z informacją. Umiejętne korzystanie z informacji coraz częściej staje się czynnikiem decydującym o sukcesie uczestników rynku.

Należy jednak uwzględnić, że warunkiem niezbędnym korzystania z tych dóbr jest nie tylko umiejętność ich użytkowania, ale przede wszystkim zapewnienie dostępu do nich. Strukturą wyspecjalizowaną w świadczeniu usług informacyj­nych i uzyskiwaniu dostępu do tych usług jest rynek usług telekomunikacyjnych (RUT). Udostępniane przez operatorów RUT usługi informacyjno-komuni­kacyjne są ciągle doskonalone, co wynika przede wszystkim z postępu zacho­dzącego w technologiach informacyjno-komunikacyjnych. W ostatnich latach znaczące oddziaływanie na RUT i świadczone na tym rynku usługi wywiera internet. Oznacza to, że operatorzy telekomunikacyjni stają przed istotnym wyzwaniem poszukiwania sprawnego sposobu wdrażania tej nowoczesnej tech­nologii informacyjno-komunikacyjnej oraz stworzenia racjonalnej oferty inno­wacyjnych usług informacyjno-komunikacyjnych.

Ze wstępu

1. Teoretyczne podstawy informacji i komunikacji
1.1. Ogólna charakterystyka informacji
1.2. Informacja jako dobro ekonomiczne
1.3. Związek informacji i komunikacji

2. Rynek usług telekomunikacyjnych jako rynek przesyłu informacji i jego powiązanie z internetem
2.1. Charakterystyka telekomunikacji oraz rynku usług telekomunikacyjnych
2.2. Zmiany techniczne, ekonomiczne i organizacyjne w obszarze rynków usług telekomunikacyjnych
2.3. Istota i rozwój internetu
2.4. Powiązania internetu i telekomunikacji
2.5. Główne kierunki oddziaływania internetu na rynki usług telekomunikacyjnych


3. Problemy pomiaru usług telekomunikacyjnych i internetowych w dobie powiązań rynku usług telekomunikacyjnych i internetu – ujęcie wielokryterialne
3.1. Koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego a problem pomiaru
3.2. Metody wielokryterialne i strukturalizacja procesu decyzyjnego
3.3. Proponowane metody badania usług telekomunikacyjnych i internetowych (AHP, TOPSIS i PROMETHEE II) – ich charakterystyka i przykłady zastosowania

4. Analiza rynku usług telekomunikacyjnych i internetowych z wykorzystaniem modelu AHP-TOPSIS-PROMETHEE II
4.1. Model badawczy i wstępna analiza danych
4.2. Obliczenia wag dla wybranych kryteriów (względna wartość informacyjna i AHP)
4.3. Budowa rankingu za pomocą metody TOPSIS
4.4. Budowa rankingu za pomocą metody PROMETHEE II
4.5. Synteza uzyskanych wyników

Zakończenie
Załącznik. Analiza za pomocą metody PROMETHEE II
Bibliografia

218 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021