wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

AFEKTYWNY WYMIAR DOBROSTANU ZWIĄZANEGO Z PRACĄ I JEGO SPECYFIKA W GRUPIE MENEDŻERÓW


JAWOREK M.

wydawnictwo: WYD UJ, 2021, wydanie I

cena netto: 43.00 Twoja cena  40,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Afektywny wymiar dobrostanu związanego z pracą

i jego specyfika w grupie menedżerów


Czym jest dobrostan pracownika i jakie jest jego znaczenie w ogólnym szczęściu jednostki? Jaką rolę w życiu zawodowym odgrywają emocje i jakie funkcje pełnią w zarządzaniu organizacją? Jak różnią się menedżerowie pod względem doświadczanych emocji i dobrostanu od osób niepełniących funkcji kierowniczych? Jakie typy dobrostanu pracownika można wyróżnić i jakim profilem emocjonalnym się cechują? To tylko wybrane pytania, na które Autorka próbowała odpowiedzieć, dokonując gruntownej analizy literatury przedmiotu i przeprowadzając szeroko zakrojone badania. Niniejsza pozycja wzbogaca dynamicznie rozwijający się nurt badań nad dobrostanem pracownika i jego emocjami, uzupełniając lukę na rynku wydawniczym dotyczącą zagadnień związanych z doznaniami afektywnymi pracownika.

Magdalena Jaworek pragnie przybliżyć w niniejszej pracy problematykę związaną z afektywną stroną dobrostanu pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu menedżerów. Autorka powołuje się na obszerną i kompletną literaturę oraz przedstawia wyniki badań prowadzonych na imponującej próbie ponad 3000 pracowników. Książka stanowi bardzo owocną formę syntezy problematyki oraz dyskusji z innymi publikacjami, porusza tematykę rzadko podejmowaną przez psychologów pracy i teoretyków zarządzania, a także zawiera autorski wkład w rozumienie emocji związanych z pracą.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Kożusznik

Magdalena Jaworek – doktor nauk o zarządzaniu, magister psychologii. Adiunkt w Zakładzie Zachowań Organizacyjnych Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania naukowe ukierunkowała na obszary związane z psychologią pracy i organizacji, skupiając uwagę na wypaleniu zawodowym, pracoholizmie, zaangażowaniu w pracę oraz emocjach związanych z pracą. Autorka i współautorka artykułów w recenzowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Przeprowadza również badania i sporządza analizy na potrzeby przedstawicieli świata biznesu.

Wprowadzenie

Część I Afektywny wymiar dobrostanu pracownika - teoria

1. Dobrostan jednostki - dobrostan pracownika
1.1. Praca i jej rola w kształtowaniu dobrostanu człowieka - ujęcie historyczne
1.2. Czym jest dobrostan jednostki
1.3. ...a czym dobrostan pracownika?
1.4. Dobrostan pracownika - dylematy metodologiczne

2. Stany afektywne jako kluczowy element dobrostanu pracownika
2.1. Stany afektywne - pojęcia i definicje
2.2. Rola i funkcje emocji wżyciu człowieka
2.3. Podejścia do badania stanów afektywnych
2.4. Emocje związane z pracą - teorie, koncepcje, modele
2.5. Źródła, konsekwencje i rola wybranych emocji w środowisku pracy
2.5.1. Emocje lękowe
2.5.2. Emocje złości i gniewu
2.5.3. Emocje smutku i przygnębienia
2.5.4. Emocje szczęścia

3. Wypalenie zawodowe, zaangażowanie w pracę i pracoholizm jako typy dobrostanu pracownika
3.1. Afektywny wymiar dobrostanu pracownika - ujęcie teoretyczne
3.2. Wybrane typy dobrostanu pracownika i ich związek z emocjami
3.2.1. Wypalenie zawodowe jako choroba cywilizacyjna
3.2.2. Czy zaangażowany pracownik to szczęśliwy pracownik?
3.2.3. Pracoholizm - uzależnienie czy pasja - a może dwa w jednym?

4. Menedżer i dobrostan związany z pracą
4.1. Ewolucja zawodu menedżera
4.2. Kim jest menedżer?
4.3. Menedżerowie i ich podwładni - różnice psychologiczne
4.4. Zarządzanie dobrostanem pracownika i jego emocjami

Część II Afektywny wymiar dobrostanu pracownika i jego specyfika w grupie menedżerów - badania własne

5. Metodologia badań
5.1. Procedura badawcza i opis narzędzi
5.2. Charakterystyka próby
5.3. Analizy statystyczne

6. Charakterystyka wybranych typów dobrostanu pracownika pod kątem czynników zawodowych i demograficznych
6.1. Zaangażowani menedżerowie i niezaangażowani telemarketerzy
6.2. Wyczerpany lekarz, cyniczny informatyk i skuteczny menedżer?
6.3. Pracoholizm - menedżerowie ponownie "na prowadzeniu"!
6.4. Wnioski i podsumowanie

7. Pracuś, Luzak, Wypalony, Entuzjasta czy Średniak? - analiza profili pracowników pod kątem wybranych typów dobrostanu
7.1. Wprowadzenie - przegląd badań
7.2. Procedura wyodrębnienia poszczególnych grup pracowników
7.3. Charakterystyka profili wyodrębnionych grup pracowników
7.4. Profile pracowników - podsumowanie
7.5. Omówienie wyników

8. Specyfika dobrostanu menedżera
8.1. Cel badań i hipotezy badawcze
8.2. Procedura badawcza
8.3. Opis prób
8.4. Wyniki - dobrostan menedżerów i przedstawicieli innych zawodów
8.4.1. Analiza porównawcza profili dobrostanów
8.4.2. Analiza związków między badanymi typami dobrostanu oraz odczuciami związanymi z pracą
8.5. Omówienie wyników

Podsumowanie

Załącznik 1
Załącznik 2
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

220 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022