wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

TURYSTYKA A JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW


BERBEKA J. KLIMEK K. NIEMCZYK A. RUDNICKI M. SEWERYN R.

wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

cena netto: 54.00 Twoja cena  51,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Turystyka a jakość życia seniorów


Znaczenie seniorów jako segmentu wszystkich rynków zwiększa się wraz ze wzrostem liczby osób starszych, a równocześnie poprawą ich sytuacji materialnej. W przypadku rynku turystycznego kluczową rolę odgrywa dodatkowo czas wolny jako warunek niezbędny podejmowania podróży. Zmiany ekonomiczno-społeczne zachodzące w polskim społeczeństwie wymagają stałej aktualizacji profilu turysty seniora, by móc dostosować ofertę do jego potrzeb.

Autorzy książki przedstawiają najnowsze dane na temat zachowań polskiej srebrnej generacji na rynku turystycznym, oparte na wynikach reprezentatywnych badań. Drugim nurtem rozważań jest ocena wpływu turystyki na jakość życia osób starszych. Rezultaty badań empirycznych wskazują, na które wymiary dobrostanu społecznego seniorów turystyka oddziałuje w największym stopniu.

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Senior i jego potrzeby w kontekście przemian demograficznych

1.1. Starość i wielowymiarowość starzenia się – kwestie teoretyczne
1.2. Zmiany demograficzne i ich następstwa w społeczeństwach ponowoczesnych
1.3. Potrzeby człowieka w wieku senioralnym

ROZDZIAŁ II. Turystyka senioralna – istota, cechy, formy, wymogi i bariery

2.1. Seniorzy jako uczestnicy ruchu turystycznego dawniej i obecnie
2.2. Proces powstawania popytu seniorów na podróże turystyczne
2.3. Motywy i konsekwencje uczestnictwa seniorów w turystyce
2.4. Specyficzne cechy turystyki senioralnej
2.5. Preferowane przez seniorów formy turystyki i niezbędna infrastruktura
2.6. Bariery uprawiania turystyki senioralnej i przewidywania dotyczące jej przyszłości
2.7. Wyniki wybranych badań dotyczących turystyki senioralnej w Polsce

ROZDZIAŁ III. Jakość życia seniorów i jej determinanty

3.1. Kategoria jakości życia
3.2. Determinanty jakości życia seniorów
3.3. Turystyka jako czynnik kształtowania jakości życia osób starszych
3.4. Metody pomiaru jakości życia seniorów

ROZDZIAŁ IV. Metodyka badań

4.1. Cele i założenia badawcze pracy
4.2. Istota procesu badawczego
4.3. Struktura socjodemograficzna respondentów

ROZDZIAŁ V. Aktywność turystyczna osób powyżej 60 roku życia

5.1. Częstotliwość i długość wyjazdów turystycznych
5.2. Cele podróży turystycznych osób 60+
5.3. Uczestnictwo seniorów w wyjazdach krajowych i zagranicznych oraz sposób ich organizacji
5.4. Sposoby spędzania czasu podczas podróży krajowych i zagranicznych
5.5. Rola nowoczesnych technologii we wzorcach zachowań turystycznych seniorów
5.6. Bariery uniemożliwiające lub utrudniające seniorom uczestnictwo w wyjazdach turystycznych

ROZDZIAŁ VI. Uczestnictwo seniorów w turystyce a jakość ich życia

6.1. Czynniki jakości życia seniorów
6.2. Wpływ turystyki na jakość życia seniorów

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Biogramy autorów

156 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021