wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OD BIONAUKI DO BIOBIZNESU KOMERCJALIZACJA WIEDZY W BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ


STUDZIŃSKI A.K.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 97.85 Twoja cena  92,96 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Od bionauki do biobiznesu

Komercjalizacja wiedzy w biotechnologii medycznej


Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu komercjalizacji technologii i innowacji w odniesieniu do jednego z najprężniej rozwijających się sektorów na świecie, jakim jest biotechnologia medyczna.

Autor prezentuje specyfikę rynku badań biotechnologicznych, rozwoju leków biologicznych oraz tworzenia bioprzedsiębiorczości w Polsce. W publikacji czytelnik znajdzie wąską i specjalistyczną wiedzę dotyczącą tworzenia start-upów biotechnologicznych, pozyskiwania środków na rozwój projektów badawczych oraz wyboru strategii i modeli komercjalizacji osiągnięć naukowych z zakresu biotechnologii medycznej, biofarmacji, diagnostyki genetycznej i biomedycyny.

Czytelnik dowie się ponadto m.in.:

• na czym polega specyfika bioprzedsiębiorczości
• jak wygląda krajowy sektor biotechnologiczny
• jak można szacować budżet rozwoju leku biologicznego
• jakie są optymalne źródła finansowania bioinnowacji
• na czym polega strategia zarządzania własnością intelektualną w biotechnologii
• jak skuteczniej komercjalizować osiągnięcia biotechnologiczne
• jaką rolę w biosektorze odgrywa tzw. Big Pharma
• czy w Polsce doświadczamy boomu biotechnologicznego
• jak wygląda wielowariantowy model komercjalizacji biotechnologii medycznej.

Książka skierowana jest zarówno do studentów i pracowników naukowych uczelni, jak też przedsiębiorców, inwestorów, analityków biznesowych i kierowników projektów oraz wszystkich zainteresowanych technologicznymi i ekonomicznymi aspektami rozwoju biobiznesu w Polsce.

Wstęp 9

Rozdział 1
Biotechnologia w biogospodarce i bioprzedsiębiorczości 15
1.1. Pojęcie biotechnologii 15
1.2. Pojęcie i koncepcja biogospodarki 22
1.3. Geneza bioprzedsiębiorczości 24
1.3.1. Problematyka przedsiębiorczości 25
1.3.2. Istota przedsiębiorczości technologicznej 27
1.3.3. Bioprzedsiębiorczość w sektorze biotechnologicznym 32
1.4. Klasyfikacja firm biotechnologicznych 36

Rozdział 2
Innowacje w biotechnologii 41
2.1 Pojęcie innowacji 41
2.2. Innowacyjność i transfer techniki 52
2.3. Uczestnicy rynku technologii i badań 64
2.4. Zagraniczne doświadczenia w zakresie stymulowania działalności innowacyjnej 70
2.4.1. Polityka rządu w zakresie innowacji i własności intelektualnej w biotechnologii 75
2.4.2. Specyfika i dynamika rynku biotechnologicznego 77
2.4.3. Popyt krajowy na leki 79
2.4.4. Kapitał ludzki w biotechnologii 80
2.4.5. Stosunek wobec współpracy międzynarodowej 81
2.5. Modele innowacji 83

Rozdział 3
Polityka proinnowacyjna - modele i strategie komercjalizacji w biotechnologii 95
3.1. Polityka proinnowacyjna 95
3.1.1. Definicje komercjalizacji 96
3.1.2. Wsparcie instytucjonalne projektów innowacyjnych 99
3.2. Ochrona własności intelektualnej w biotechnologii 103
3.3. Modele komercjalizacji wiedzy 109
3.3.1. Relacje i stadia zaawansowania w modelach komercjalizacji 110
3.3.2. Uniwersyteckie modele komercjalizacji 111
3.3.2.1. Modele komercjalizacji na uczelniach amerykańskich 111
3.3.2.2. Modele komercjalizacji na uczelniach brytyjskich 116
3.3.3. Inne indywidualne i instytucjonalne modele komercjalizacji 120
3.3.3.1. Model V.K. Jolly'ego 121
3.3.3.2. Model SEKT 122
3.3.3.3. Model IpOp 123
3.4. Strategie komercjalizacji 128
3.4.1. Sprzedaż praw własności 130
3.4.2. Licencjonowanie 132
3.4.3. Współpraca partnerska 133
3.4.4. Wdrożenie przez nową spółkę 135

Rozdział 4
Finansowanie projektów w biotechnologii 139
4.1. Źródła finansowania projektów biotechnologicznych 139
4.2. Finansowanie projektów biotechnologicznych ze środków krajowych i unijnych 151
4.3. Finansowanie biotechnologicznej działalności B+R w sektorach wykonawczych w Polsce 156
4.4. Koszty badań i rozwoju w biotechnologii 161
4.5. Luka finansowa w biotechnologii 165

Rozdział 5
Sektor biotechnologiczny w Polsce 177
5.1. Przedsiębiorstwa biotechnologiczne 179
5.2. Zatrudnienie w strukturach B+R 184
5.3. Nakłady w sektorze biotechnologicznym 189
5.3.1. Nakłady na B+R w przedsiębiorstwach biotechnologicznych 189
5.3.2. Nakłady według kategorii badań w sektorach wykonawczych 193
5.3.3. Nakłady wewnętrzne, liczba personelu B+R oraz sprzedaż w sektorze przedsiębiorstw biotechnologicznych 198
5.4. Analiza wskaźnikowa sektora biotechnologicznego i podmiotów z sektorów wykonawczych 199
5.4.1. Założenia metodyczne 200
5.4.2. Techniki biotechnologiczne 201
5.4.3. Stopień zaangażowania w działalność B+R i elastyczność badawcza z zakresu biotechnologii 206
5.4.4. Stopień biotechnologicznej koncentracji badawczej 207
5.4.5. Stopień i siła biotechnologicznej specjalizacji badawczej 209
5.4.6. Stopień biotechnologicznej unikalności badawczej 212
5.4.7. Narodowy potencjał badawczy sektora biotechnologicznego 214
5.4.8. Ekonomiczna efektywność wykorzystywania technik biotechnologicznych 215
5.5. Ocena potencjału komercjalizacyjnego w biotechnologii 218

Rozdział 6
Procesy komercjalizacyjne w przedsiębiorstwach biotechnologicznych w Polsce 225
6.1. Sprzedaż w przedsiębiorstwach biotechnologicznych 225
6.2. Metody badania kondycji i zaawansowania komercjalizacji w przedsiębiorstwach biotechnologicznych
6.3.1. Nanogroup S.A. 234
6.3.2. OncoArendi Therapeutics S.A. 241
6.3.3. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. 247
6.3.4. Ryvu Therapeutics S.A. 252
6.3.5. Selvita S.A. 260
6.3.6. Synektik S.A. 261
6.3.7. Genomed S.A. 266
6.3.8. Perma Fix-Medical S.A. 272
6.3.9. Pure Biologics S.A. 275
6.3.10. Read-Gene S.A. 284
6.3.11. Scope Fluidics S.A. 289
6.3.12. Stem Cells Spin S.A. 294

Rozdział 7
Model komercjalizacji biotechnologii medycznej w Polsce 303
7.1. Etapy i fazy finansowania w modelu komercjalizacji biotechnologii medycznej 303
7.2. Zmiany w modelu komercjalizacji biotechnologii medycznej 320

Zakończenie 323
Bibliografia 325
Spis rysunków 339
Spis tabel 343
Aneks 347

366 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021