wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OCENA EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH


GRZESZCZYK T.A. PEŁSZYŃSKI J.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 56.25 Twoja cena  53,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ocena efektywności społecznej projektów rozwojowych


Wśród różnego rodzaju ocen projektów rozwojowych pomiary efektywności społecznej dotyczą przeprowadzania wycen kosztów i korzyści społecznych. Wiąże się to z wykorzystywaniem odpowiednich metod, wśród których popularny jest społeczny zwrot z inwestycji SROI (Social Return on Investment). Znane są również inne metody, takie jak: analiza kosztów i korzyści, analiza kosztów i efektywności oraz analiza wielokryterialna. Nie umożliwiają one jednak prostego wyodrębnienia kosztów i korzyści społecznych oraz mają bardziej kompleksowy charakter. Ponadto metody SROI oraz analiza kosztów i korzyści wymagają ilościowego ujmowania efektów społecznych w postaci pieniężnej, a uzyskiwane wyniki często budzą wątpliwości. W książce przedstawiono nie tylko przegląd dostępnych metod, ale także wyniki badań empirycznych proponowanej Metody Punktów Społecznych, która nie wymaga przedstawiania efektów projektów w wartościach pieniężnych.

Zainteresowanie ze strony praktyków i teoretyków zarządzania rozwiązaniem problemu oceny efektywności społecznej jest coraz większe, ponieważ stale rosną liczby planowanych i realizowanych projektów rozwojowych, charakteryzujących się znacznymi efektami społecznymi (po obu stronach - tak kosztów, jak i korzyści). Zaprezentowane rozważania mogą stanowić zachętę do rozwijania badań związanych z koncepcją efektywności społecznej, doskonaleniem rozwiązania problemu operacjonalizacji tej koncepcji i opracowywaniem kolejnych metod jej pomiaru. W szczególności pomysł wykorzystania punktów społecznych do szacowania uzyskanych efektów społecznych otwiera drogę do rozwoju bardziej obiektywnych zasad i metod pomiaru, niewymagających subiektywnej pieniężnej wyceny efektów społecznych, co jest obecnie powszechnie stosowane, np. w przypadku wyznaczania społecznego zwrotu z inwestycji.

Książka ma charakter wywodu naukowego i jednocześnie walory praktyczno-aplikacyjne. Może zatem być użyteczna nie tylko dla naukowego środowiska akademickiego, ale także dla praktyków gospodarczych, interesariuszy projektów rozwojowych, pracowników instytucji zarządzających środkami publicznymi, ewaluatorów, konsultantów, a także dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników szkoleń z zakresu zarządzania projektami.

Wykaz stosowanych oznaczeń 7
Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Ocena projektów rozwojowych 15
1.1. Specyfika projektów rozwojowych 15
1.2. Ocena w zarządzaniu projektami rozwojowymi 24
1.3. Typologia ocen projektów 29
1.4. Ocena efektywności społecznej projektów 32

Rozdział 2
Metody oceny efektywności społecznej 39
2.1. Wybrane metody oceny projektów rozwojowych 39
2.2. Ocena wpływu społecznego 45
2.3. Społeczny zwrot z inwestycji 50
2.4. Analiza wielokryterialna 55
2.5. Porównanie wybranych metod 60

Rozdział 3
Metoda Punktów Społecznych (MPS) 65
3.1. Założenia metody 65
3.2. Przydatność podejścia systemowego 73
3.3. Możliwości wykorzystania analizy wielokryterialnej 76
3.4. Punkty społeczne inspirowane metodą FPA 79
3.5. Etapy MPS 81
3.6. Podsumowanie rozważań teoretycznych dotyczących podstaw MPS 95

Rozdział 4
Zastosowanie MPS 99
4.1. Wstępne uwagi dotyczące badań empirycznych 99
4.2. Studium przypadku wykorzystania MPS 103
4.3. Wnioski z badań empirycznych 114

Podsumowanie i rekomendacje 117
Bibliografia 121
Streszczenie 131
Spis tabel 133
Spis rysunków 135
Indeks 137

138 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021