wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BUDOWANIE POKOJU W ŚRODOWISKU KONFLIKTOWYM NA PRZYKŁADZIE AFGANISTANU EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ


ZUBEK M.

wydawnictwo: WYD UJ, 2021, wydanie I

cena netto: 47.29 Twoja cena  44,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Budowanie pokoju w środowisku konfliktowym na przykładzie Afganistanu

Efektywność działań społeczności międzynarodowej


Monografia Budowanie pokoju w środowisku konfliktowym na przykładzie Afganistanu. Efektywność działań społeczności międzynarodowej dotyczy efektywności, wysiłku i wpływu wybranych aktorów społeczności międzynarodowej na budowanie trwałego pokoju w rejonie postkonfliktowym oraz przedstawia, w jaki sposób wysiłki te są kontestowane w debatach parlamentarnych. Autor opracowania skonfrontował pewną wizję skuteczności oraz efektywności w zarządzaniu konfliktem i interwencją (która jest podzielana w ramach architektury instytucjonalnej analizowanych aktorów: Unii Europejskiej i dwóch państw narodowych, członków NATO – Polski i Wielkiej Brytanii) ze społeczno-polityczną interpretacją i oceną tych wysiłków, a także ich realnym wpływem na sytuację. Za kontekst konfliktu asymetrycznego posłużyły realia Afganistanu w latach 2005–2015.

 „Marcin Zubek z jednej strony omówił strategię zarządzania konfliktem w ramach interwencji w Afganistanie, a z drugiej w intrygujący sposób pokazał to zaangażowanie z perspektywy debat parlamentarnych w Unii Europejskiej, Polsce i Wielkiej Brytanii. Praca jest niezmiernie interesującym studium politologicznym, ponieważ autor bardzo dobrze wywiązał się z trudnego zadania pokazania oceny, a zarazem kontestacji w recepcji zaangażowania społeczności międzynarodowej z perspektywy debat parlamentarnych. Po pierwsze, nakreślił główne wątki debat w ramach parlamentów narodowych, co szczególnie istotne – w kontekście kontestacji politycznej oraz oceny zaangażowania w Afganistanie członków NATO: Polski i Wielkiej Brytanii. Po drugie, świetnie nakreślił perspektywę ponadnarodową w kontekście efektywności działań społeczności międzynarodowej w Afganistanie. Ujęcie Marcina Zubka to nie tylko studium politologiczne, lecz także z zakresu studiów nad bezpieczeństwem. Autor bardzo trafnie zdiagnozował złożoność zarządzania interwencją w warunkach konfliktu asymetrycznego w Afganistanie. W niezwykle interesujący sposób udało mu się uchwycić i pokazać dwie perspektywy zaangażowania społeczności międzynarodowej w tym kraju. Jedną z nich są debaty parlamentarne, a drugą – dogłębna analiza interwencji zarządzanej w ramach NATO i prowadzonej w złożonych warunkach konfliktu asymetrycznego w niezwykle trudnej sytuacji w Afganistanie. Monografia uzupełnia poważną lukę w badaniach nad problematyką konfliktów asymetrycznych. Dodatkowo Autor zaproponował intrygujące spojrzenie z perspektywy parlamentarnej, co pozwala lepiej zrozumieć konteksty polityczne i motywy procesów decyzyjnych w państwach zaangażowanych w misję stabilizacyjną w Afganistanie w latach 2005–2015”.

Z recenzji prof. dra hab. Radosława Fiedlera

WYKAZ SKRÓTÓW 7
WSTĘP 11
ZARYS PROBLEMATYKI I PODSTAWOWE KONCEPCJE 17
ZASTOSOWANE METODY I OPIS ZGROMADZONEGO MATERIAŁU 25


CZĘŚĆ I.

1. ŚRODOWISKO ASYMETRYCZNEGO KONFLIKTU ZBROJNEGO 35

1.1. Charakterystyka kampanii COIN 36

1.2. Afganistan jako konflikt złożony 41

 
2. EFEKTYWNOŚĆ W ZŁOŻONYM SYSTEMIE ASYMETRYCZNEGO KONFLIKTU ZBROJNEGO 59

2.1. Ilość czy jakość? 61

2.2. Efektywność a koordynacja 70

2.3. Mierzenie efektywność w kampanii COIN na przykładzie misji ISAF w Afganistanie 81

CZĘŚĆ II.

3. EFEKTYWNOŚĆ I JEJ DEMOKRATYCZNA KONTROLA I KONTESTACJA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 95

3.1. Parlament Europejski – ogólny zarys debat 98

3.2. Parlament Europejski – kontestatorzy 100

3.3. Parlament Europejski – kontestacja, argumenty, uzasadnienia 103


4. EFEKTYWNOŚĆ ORAZ JEJ DEMOKRATYCZNA KONTROLA I KONTESTACJA W SEJMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 125

4.1 interwencja w Afganistanie w debatach sejmowych 128

4.2. Sejm – kontestatorzy 130

4.3. Sejm – kontestacja, argumenty, uzasadnienia 167


5. EFEKTYWNOŚĆ ORAZ JEJ DEMOKRATYCZNA KONTROLA I KONTESTACJA W BRYTYJSKIEJ IZBIE GMIN  161

5.1. Interwencja w Afganistanie w Debatach Izby Gmin  163

5.2. Izba Gmin – kontestatorzy 165

5.3. Izba Gmin – kontestacja, argumenty, uzasadnienia 167

6. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ W AFGANISTANIE W DEBATACH PARLAMENTARNYCH – PODSUMOWANIE I WNIOSKI  201

EPILOG 211
BIBLIOGRAFIA 213
WYKAZ TABEL 228

230  stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022