wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 59.00 56,05   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MORZE BAŁTYCKIE W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA ROSJI


SZUBRYCHT T. ROKICIŃSKI K. MICKIEWICZ P.

wydawnictwo: FNCE, 2021, wydanie I

cena netto: 59.00 Twoja cena  56,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji


Przedstawiona monografia jest ze wszech miar zasługującym na uwagę nowatorskim i kompleksowym spojrzeniem na rosyjską politykę bezpieczeństwa morskiego w regionie Morza Bałtyckiego. Ukazuje ona, przez pryzmat retrospektywnych rozwiązań i aktywności politycznej, nie tylko genezę kształtowania rosyjskiej strategii morskiej ale również prezentuje mechanizmy decyzyjne i kreśli możliwe scenariusze potencjalnych działań sił morskich w relacji do najważniejszych, geostrategicznych partnerów na scenie politycznej, Stanów Zjednoczonych, Chin i Unii Europejskiej. Szczególnie interesujące jest zaprezentowane w opracowaniu znaczenie strategiczne regionu bałtyckie i jego rola dla globalnego bezpieczeństwa w świetle aktualnych i perspektywicznych politycznych, ekonomicznych i militarnych wyzwań i zagrożeń.

Jest pierwszym na rynku polskim opracowaniem które w sposób kompleksowy i komplementarny przedstawia w sposób przystępny usystematyzowaną wiedzę i porządkuje ogromny materiał faktograficzny co pozwala zrozumieć jak wielką rolę, miejsce i znaczenie ma rosyjska strategia bezpieczeństwa morskiego nie tylko dla państw regionu Morza Bałtyckiego ale również dla Europy i dla bezpieczeństwa w wymiarze geostrategicznym. Ta publikacja będzie dobrze służyć tym wszystkim którzy szukają pogłębionej wiedzy o problematyce bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego oraz o zagrożeniach i ambicjach geopolitycznych Federacji Rosyjskiej w przestrzeni międzynarodowej.

Z recenzji prof. dr hab. inż. Józefa Buczyńskiego

Wstęp

Rozdział 1. Morze Bałtyckie w rosyjskich koncepcjach geopolitycznych
1.1. Rola akwenów morskich w rosyjskiej polityce na przestrzeni XVI-XIX wieku
1.1.1. Morze Bałtyckie jako obszar rosyjskiego zainteresowania do XIX wieku
1.2. Teorie rywalizacji międzynarodowej kreujące rosyjską politykę bałtycką XIX i XX wieku
1.2.1. Kształtowanie się rosyjskiej strategii morskiej w XX wieku
1.3. Akwen bałtycki w myśli wojskowej ZSRR
1.4. Przeobrażenia sytuacji polityczno-gospodarczej w rejonie Morza Bałtyckiego i jej wpływ na rosyjską politykę bałtycką po roku 1990
1.4.1. Morze Bałtyckie w polityce Federacji Rosyjskiej w XXI wieku
1.4.2. Region Bałtycki w rosyjskich założeniach politycznych do roku 2015
1.4.3. Bałtyk w rosyjskiej polityce morskiej w XXI wieku
1.4.4. Bałtyk w rosyjskich koncepcjach politycznych i gospodarczych po roku 2015

Rozdział 2. Wpływ uwarunkowań hydrometeorologicznych i geograficznych na prowadzenie działań na Bałtyku
2.1. Charakterystyka geograficzna Bałtyku
2.2. Warunki hydrometeorologiczne i hydrologiczne

Rozdział 3. Morze Bałtyckie jako obszar prowadzenia działań sił morskich
3.1. Scenariusze potencjalnych działań Floty Bałtyckiej
3.2. Siły morskie państw nadbałtyckich Unii Europejskiej

Rozdział 4. Region Bałtycki jako strefa pęknięć w teorii i praktyce konfliktu hybrydowego
4.1. Sytuacja polityczna
4.2. Środowisko bezpieczeństwa
4.2.1. Postrzeganie środowiska bezpieczeństwa przez Zachód
4.2.2. Postrzeganie środowiska bezpieczeństwa przez Federację Rosyjską
4.3. Bezpieczeństwo Regionu Bałtyckiego w europejskiej myśli politycznej
4.4. Istota konfliktu hybrydowego
4.4.1. Postrzeganie konfliktu hybrydowego przez Zachód
4.4.2. Postrzeganie konfliktu hybrydowego przez Federację Rosyjską
4.5. Rosyjska wizja tworzenia nowego ładu światowego
4.5.1. Ogólne cele strategiczne Federacji Rosyjskiej
4.5.2. Cele strategiczne Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do tzw. bliskiej zagranicy
4.6. Siły i środki oddziaływania
4.6.1. Polityczne, gospodarcze i militarne cele strategiczne Rosji w Regionie Bałtyckim

Rozdział 5. Potencjalne zagrożenia niemilitarne na Bałtyku

Rozdział 6. Flota Bałtycka w polityce Imperium Rosyjskiego, ZSRR i Rosji
6.1. Flota Bałtycka Imperium Rosyjskiego XX wieku
6.2. Flota Bałtycka w latach 1918-1991
6.3. Flota Bałtycka po rozpadzie ZSRR
6.4. Obwód Kaliningradzki jako szczególny element bałtyckiego systemu bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Zakończenie
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks geograficzny
Indeks rzeczowy
Indeks skrótów

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022