wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

40 LAT KODEKSU PRACY


GÓRAL Z.MIELCZAREK M.A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2015, wydanie I

cena netto: 145.10 Twoja cena  137,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

40 lat Kodeksu pracy


Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.

W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

  • uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,

  • zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,

  • uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,

  • kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,

  • udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,

  • praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.

Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.


Wykaz skrótów
Słowo wstępne

CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE

Michał Seweryński
Refleksje na czterdziestolecie kodyfikacji prawa pracy

Ludwik Florek
Czterdziestolecie kodeksu pracy

Walerian Sanetra
Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na kodeks pracy i jego wykładnię

Jakub Stelina
Ocena kodeksu pracy z punktu widzenia wybranych jego regulacji

Arkadiusz Sobczyk
Kodeks pracy jako bariera rozwoju prawa pracy?

CZĘŚĆ DRUGA ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

Nawiązanie i ustanie stosunku pracy

Tomasz Duraj
Zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej - uwagi de lege ferenda

Anna Reda-Ciszewska
Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Tatiana Wrocławska
Kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym

Wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze

Krzysztof Walczak
Zasada formalizmu wynagradzania w ujęciu historycznym i praktyka jej stosowania

Katarzyna Bomba
Od wynagrodzenia za pracę do wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia - kilka uwag na temat ewolucji pojęcia wynagrodzenia za pracę

Magdalena Paluszkiewicz
Uwagi na temat udziału pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby

Krzysztof Stefański
Ewolucja polskich przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych

Marcin A. Mielczarek
Praca w niedziele i święta w ujęciu aksjologicznym (aspekt ekumeniczny i legislacyjny)

Monika Nowak
Kilka uwag na temat charakteru prawnego i funkcji urlopu wypoczynkowego w świetle zmieniających się przepisów kodeksu pracy

Katarzyna Serafin
Ewolucja uprawnień rodzicielskich w kodeksie pracy w zakresie urlopu macierzyńskiego

Wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego

Anna Piszczek
Kodeksowa regulacja umów o pracę na czas określony a wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie C 38/13 Nierodzik

Ewa Staszewska
Kontrowersje wokół sposobów liczenia terminów określonych w kodeksie pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Maria Bosak, Dorota Habrat
Granice dozwolonej krytyki w stosunkach pracy

CZĘŚĆ TRZECIA VARIA

Aneta Giedrewicz-Niewińska
Podstawowe założenia projektu kodeksu pracy z 1949 r.

Teresa Wyka
Uwagi Episkopatu Polski do Projektu Kodeksu pracy

Izabela Florczak, Barbara Muszyńska
40 lat obowiązywania kodeksu pracy

Autorzy


398 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021