wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZWOLNIENIA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG KOMENTARZ


DOMINIK-OGIŃSKA D. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2016, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług

Komentarz


Zwolnienia są najbardziej kontrowersyjnym tematem dotyczącym VAT, często powodującym problemy interpretacyjne. Książka przedstawia wykładnię ich problematyki odwołującą się do prawa unijnego, a następnie weryfikuje ją na gruncie stosowania polskich przepisów ustawy o VAT.

Komentarz składa się z dwóch części. W części ogólnej umieszczono podstawowe informacje o pojęciu zwolnienia i zakresu zwolnień z VAT, kluczowych zagadnieniach z zakresu implementacji prawa unijnego i jego stosowania oraz główne wskazówki interpretacyjne dotyczące wykładni zwolnień z VAT, wynikające z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego. W części szczególnej omówiono natomiast poszczególne zwolnienia, wskazując na jakość implementacji prawa unijnego do prawa polskiego, wykładnię przepisu krajowego z uwypukleniem użytych w samej treści zwolnienia definicji oraz orzecznictwo TSUE i sądów administracyjnych.

Autorzy opracowania - sędziowie, doradcy podatkowi oraz przedstawiciele nauki - to wybitni praktycy prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki VAT.

Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów. Zainteresuje również księgowych, pracowników biur rachunkowych oraz pracowników aparatu skarbowego.


Wykaz skrótów
Wstęp

I. Część ogólna

Rozdział 1. Pojęcie zwolnienia

Rozdział 2. Zwolnienia w zakresie VAT
2.1. Implementacja dyrektywy VAT
2.2. Uprawnienia i obowiązki podmiotu zwolnionego
2.3. Błędne wystawienie faktury VAT
2.4. Nadużycie prawa podatkowego
2.5. Czynności wyłączone z VAT

Rozdział 3. Prawo unijne - zagadnienia kluczowe
3.1. Dyrektywa VAT
3.2. Rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy VAT
3.3. Wykładnia prounijna
3.4. Orzecznictwo TS

Rozdział 4. Zwolnienia w orzecznictwie TS - kwestie natury ogólnej
4.1. Artykuł 131 dyrektywy VAT
4.2. Zwolnienia przewidziane w art. 132-137 dyrektywy VAT
4.3. Zwolnienie podmiotowe

Rozdział 5. Zwolnienia w Konstytucji i orzecznictwie TK

II. Część szczegółowa

Rozdział 1. Ulgi i zwolnienia udzielone na podstawie odrębnych ustaw

Rozdział 2. Zwolnienia dotyczące transakcji krajowych
2.1. Zwolnienie dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku
2.2. Zwolnienie dostawy gotowych posiłków
2.3. Zwolnienie dostawy produktów rolnych i świadczenia usług rolniczych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego
2.4. Zwolnienie dostawy znaczków
2.5. Zwolnienie dostawy ludzkich organów i mleka kobiecego
2.6. Zwolnienie dostawy krwi
2.7. Zwolnienie usług finansowych
2.7.1. Usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego
2.7.2. Usługi związane z udzielaniem kredytów i pożyczek wraz z usługami pośrednictwa
2.7.3. Usługi w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji wraz z usługami pośrednictwa
2.7.4. Usługi dotyczące wszelkich transakcji płatniczych, transferów pieniężnych, transakcji dotyczących długów, usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług
2.7.5. Usługi dotyczące papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych
2.7.6. Usługi stanowiące element usługi zwolnionej z VAT
2.7.7. Usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi
2.7.8. Transakcje dotyczące walut, banknotów
2.7.9. Dostawa złota dla NBP
2.7.10. Wyłączenia ze zwolnienia z VAT dotyczące czynności ściągania długów, usług doradztwa oraz leasingu
2.8. Zwolnienie dostawy terenów niezabudowanych
2.9. Zwolnienia dostawy budynków
2.10. Zwolnienie czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni
2.11. Zwolnienie dotyczące wspólnot mieszkaniowych
2.12. Zwolnienie usług licencji
2.13. Zwolnienie dotyczące techników dentystycznych
2.14. Zwolnienie dotyczące dentystów
2.15. Zwolnienie dotyczące gier hazardowych
2.16. Zwolnienie dostaw towarów dotyczących produktów spożywczych
2.17. Zwolnienie usług pocztowych
2.18. Zwolnienia usług medycznych wykonywanych przez podmioty lecznicze i uczelnie
2.19. Zwolnienia usług medycznych wykonywanych na rzecz podmiotów leczniczych
2.20. Zwolnienia usług medycznych świadczonych w ramach zawodów medycznych
2.21. Zwolnienie usług transportu sanitarnego
2.22. Zwolnienia dotyczące usług turnusów rehabilitacyjnych
2.23. Zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób
2.24. Zwolnienia dotyczące pomocy społecznej
2.25. Zwolnienia dotyczące usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i w podeszłym wieku
2.26. Zwolnienia dotyczące usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą
2.27. Zwolnienia dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
2.28. Zwolnienia dotyczące usług edukacyjnych
2.29. Zwolnienia dotyczące zakwaterowania
2.30. Zwolnienia dotyczące usług realizowanych przez kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje członkowskie
2.31. Zwolnienie dotyczące sportu i wychowania
2.32. Zwolnienia dotyczące usług kulturalnych
2.33. Zwolnienia związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji
2.34. Zwolnienia dotyczące usług zapewnienia personelu w celu wsparcia duchowego
2.35. Zwolnienie dostawy towarów dokonywanych przez organizację pożytku publicznego
2.36. Zwolnienie usług pomiędzy jednostkami samorządowymi
2.37. Zwolnienie dzierżawy gruntów na cele rolnicze
2.38. Zwolnienie usług o podwyższonej opłacie
2.39. Zwolnienie usług międzynarodowego przewozu drogowego

Rozdział 3. Zwolnienie podmiotowe

Literatura


860 stron, Format: 15.0x21.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021